Veprat e Kolë Idromenos, në një ekspozitë të gjitha pikturat që ndodhen në institucionet shtetërore

6 Korrik, 2019 - 11:30 am

Përse një ekspozitë e Kolë Idromenos tani? Në fakt, t’i japësh përgjigje kësaj pyetjeje nuk është edhe aq e thjeshtë.

Ajo që ndihet me siguri është që ndikimi i saj ka qenë shumë i madh, jo vetëm në zbulimin e identiteteve të disa prej portreteve që më parë nuk dihej se të kujt ishin, por sidomos në përcaktimin dhe në njohjen e vlerave të historisë së artisti shqiptar nga një gjeneratë e re.

Në këtë ekspozitë jemi munduar të mbledhim shumicën e pikturave të rëndësishme, përveç atyre që janë në koleksione private. Gati të gjitha pikturat që i posedojnë institucionet shkencore, qoftë Galeria Kombëtare, Qoftë galeria e Arteve në Shkodër edhe Muzeu Oso Kuka.

Mendoj që duket me u ndalë idea e ndërtimit të mitit rreth Idromenos, por duke mos bërë asgjë për t’u treguar miti ose vepra e tij gjeneratave të reja.

Personaliteti ne picture është Im Sinjor Ernesto Coba dhe sigurisht një personalitet shumë i njohur në Shqipëri. Besoj që kjo ka qenë i jashtëzakonshme që mbas krejt këtyre viteve që është në koleksion të Galerisë prej pamundësisë për tu parë nga publiku, ka qenë e pamundur të zbulohej se kush është personaliteti.

Kjo është piktura “Kur dreqi futet në shtëpi”. Në fillim të viteve 90 ka ardhur në Galeri e palosur në gjysmë A4 dhe sot ka arritur në një përqindje shumë të madhe të restaurimit dhe është vizibile.

Ky është portreti i Mat Kolevit, një mik shumë i afërt i Idromenos. Portret, i cili mendohet se është më i hershëm se “Motrat tona”. Është në posedim të Galerisë Kombëtare, por i pa ekspozuar më herët.

Të ngjajshme