Drafti i plotësim/ndryshimit të Ligjit për kinematografi është në fazë të konsultimeve publike

20 Nëntor, 2021 - 3:00 pm

Drafti i plotësim/ndryshimit të Ligjit për kinematografi është në fazë të konsultimeve publike.

Komentet tuaja mund ti bëni në sistem online që është i hapur për të gjithë. Për ta bërë këtë, së pari duhet të regjistroheni në faqe.

Me këtë ligj rregullohet veprimtaria, organizimi, financimi, prodhimtaria, distribuimi dhe shfaqja e veprave filmike në vend dhe jashtë vendit, inkurajimi i krijimtarisë, promovimi, mbrojtja, ruajtja dhe studimi i trashëgimisë kinematografike. Me këtë ligj inkurajohet zhvillimi, mbështetja, edukimi përmes filmit, promovimi dhe ruajtja e krijimtarisë kinematografike, përmes krijimit të kushteve për prodhimin e veprave filmike vendore dhe bashkëprodhimeve ndërkombëtare, duke u bazuar në standardet ndërkombëtare.

Bashkangjitur gjeni linkun ku mund të bëni komentet:

https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41257&fbclid=IwAR1VqIMqjdo0OHpZZtx_p3Qkm-Y_GSSAqew6SZwYkWaBJ-k-jnGxnRSoGWE / KultPlus.com

Të ngjajshme