Ibrahim Rugova në Seminarin Albanologjik në vitin 1989

Të ngjajshme