Më 1 shkurt të vitit 1911 doli numri i parë i gazetës javore “Koha”

Të ngjajshme