Çka është Programi Northampton dhe si mund të përfitoni në Kosovë me të?

20 Tetor, 2022 - 2:28 pmNuk është e domosdoshme që të studiosh në Angli për të marrë një diplomë angleze. Tashmë është e mundur të studiosh në Universitetin Northamptonit nëpërmes Kolegjit Universum.

Gjithçka është sikur në Angli. Ke kontakt direkt me administratën e Northamptonit, ke e-mail studentor të tyre dhe qasje në bibliotekën digjitale të këtij universiteti.

Ligjëratat mbahen në Kolegjin Universum, nga profesorë vendorë dhe ndërkombëtarë me orar fleksibil për çdo grup studentor me mundësi të mbajtjes së ligjeratave online dhe në kampus.

Programet në Bachellor janë: Dizajn Grafik, Teknologji e arkitekturës, Biznes dhe Menaxhment, Dizajn Mode dhe Shkenca Kompjuterike.

Programet në Master janë: Biznes dhe Menaxhment, Administrim Biznesi, Data Science & Analytics, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Data Science & Analytics dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare.

MOS HARRONI: Të gjithë studentët nga institucionet të arsimit të lartë që kanë përfunduar 2 vite në Bachelor apo 1 vit në Master mund të transferojnë studimet në programin e Northamptonit dhe të marrin diplomën dhe transkriptën angleze.

Për çdo informacion tjetër klikoni këtu: https://universum-ks.org/northampton/

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum në facebook & instagram.

Të fundit

Të ngjajshme