Interesim i jashtëzakonshëm në ofertën për transferim në Shkollën Finlandeze

28 Dhjetor, 2021 - 3:23 pm

Shkolla Finlandeze në Kosovë, së fundmi e pasqyruar në CNN si një nga shkollat më inovative në botë, për herë të parë ka nisur një kampanjë, përmes së cilës iu mundëson nxënësve nga të gjitha shkollat e Kosovës të transferohen në Shkollën Finlandeze me një cmim promovues, dhe në këtë mënyrë, të zhvillohen në sistemin më të mirë të arsimit në botë, atë Finlandez. Kjo kampanjë e cila është aktive vetëm gjatë periudhës 24 Dhjetor – 10 Janar dhe vetëm për një numër të limituar vendesh në disa klasë, ka hasur në interesim të jashtezakonshëm të prindërve dhe nxënësve që dëshirojnë një të ardhme më të mirë, por me kosto të përballueshme. Interesimi sidomos është i dukshëm për klasat parashkollor, 5-6 dhe 9, e cila ju mundëson nxënësve përgatitje më të mirë për ciklin për të hyrë në klasën e parë, në shkollën e mesme të ulët dhe shkollën e mesme të lartë. https://www.youtube.com/watch?v=lwg3yeu5qDQ

Për të përfituar nga kjo kampanjë për transferim në gjysëmvjetor të dytë, të interesuarit mund të aplikojnë për më shumë informata në linkun: https://kosovo.finnish.school/register.html apo duke kontaktuar në 045 2350 650 ose [email protected].

Përmes kësaj kampanje, nxënësit kanë mundësi të zhvillojnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre në gjuhë angleze, matematikë, shkencë dhe arte përmes mësimit të bazuar në projekte dhe praktikë; Zhvillimit të kreativitetit përmes lojrave dhe metodave kreative; Avancimit në shkenca dhe matematikë përmes eksperimenteve praktike dhe zhvillimit të njohurive të avancuara në robotikë dhe kodim.

Sot, modeli arsimor finlandez udhëheq në botë si sistemi më i mirë arsimor për shkak të dallimit nga modelet tradicionale të arsimit dhe aplikimit të teknologjive dhe metodologjive më të avancuara dhe moderne të arsimit. Inspiruar nga sistemi i arsimit finlandez, i cilësuar si “mrekulli e arsimit” nga Banka Botërore, Shkolla Finlandeze aplikon metodat më inovative dhe moderne të mësimdhënies në edukimin e nxënësve dhe rritjen e tyre intelektuale, emocionale, dhe shoqërore./ KultPlus.com

Të ngjajshme