Komuniteti LogEx për herë të parë në Ballkanin Perëndimor organizoi Javën e Ekonomisë Qarkore

28 Maj, 2022 - 8:07 pm

Për herë të parë në shtetet e Ballkanit Perëndimor është organizuar Java e Ekonomisë Qarkore nga LogEx Community – iniciativë e organizatës The Balkan Forum, komunitet ky i përbërë nga partneriteti mes 8 universiteteve, shoqërisë civile dhe akterëve biznesorë nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Në kuadër të Javës së Ekonomisë Qarkore, konferenca hapëse e titulluar “Circular Economy: a way forward” (në shqip Ekonomia Qarkore: një rrugë përpara), është zhvilluar në Kolegjin Universum me rreth 70 pjesëmarrës prej shteteve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian.

Gjatë kësaj konference janë mbajtur dy panele diskutimi me fokus të veçantë në zbatimin e praktikave të ekonomisë qarkore në shtetet e Ballkanit dhe fuqizimin e rregulloreve në kuadër të kësaj fushe.

Ndërkohë, në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi, Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë, janë zhvilluar ngjarje të tjera duke përfshirë punëtori me fëmijë, webinars dhe podcasts.

Qëllimi i kësaj Jave është të filloj një dialog dhe fushatë rajonale në orientimin e politikave publike por edhe modeleve të biznesit në kompani të ndryshme drejt ekonomisë qarkore, si e ardhmja e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të rajonit tonë. Më konkretisht, gjatë këtyre aktiviteteve janë promovuar praktikat e mira në ekonomi qarkore si riciklimi, ripërdorimi dhe riprodhimi. LogEx Community do të vazhdoj të kontribuoj në këtë çështje dhe kjo javë do të kthehet në një organizim tradicional në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Antarët e LogEx Community janë The Balkan Forum dhe Kolegji Universum në Kosovë, Build Green Group në Shqipëri, CIVIL në Maqedoni të Veriut, CENER21 dhe COD Jajce në Bosnjë dhe Hercegovinë, Youth Initiative for Human Rights në Serbi dhe ZIP ADP në Mal të Zi, si dhe akademiket Dr Ivana Lozanovska në Gjermani dhe Dr Sanda Midžić-Kurtagić në Bosnje dhe Hercegovinë

Për organizimin e kësaj Jave, donator kryesor ka qenë Rockefeller Brothers Fund.

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum në facebook & instagram.

Të ngjajshme