‘Marubi’ përfundon katalogimin e të gjitha objekteve të arkivës

14 Dhjetor, 2022 - 3:15 pm

Muzeu “Marubi” ka konsideruar proces të rëndësishëm konservimin, digjitalizimin dhe katalogimin e objekteve që i përkasin trashëgimisë kulturore kombëtare.

Këtë vit u përfundua dokumentimi fotografik, kartelizimi dhe konservimi për të gjitha objektet e arkivës së muzeut (315), të cilat u ekspozuan pjesërisht në ekspozitën “Exposé”.

Kartelat e tyre i janë nënshtruar edhe plotësimit me informacione shtesë.

Me përmbylljen e këtij procesi i hapet rrugë restaurimit të objekteve specifike, të cilat gjenden në kushte më të degraduara.

Për Muzeun “Marubi” mbetet sfidë restaurimi i plotë i fondaleve origjinale (sfondeve për fotografim) të studios Marubi, me synimin ekspozimin e tyre për publikun.

Të ngjajshme