Mësimi i çoroditur i historisë së shqiptarëve në shkollat serbe, 11 shtrembërime qesharake

17 Nëntor, 2020 - 1:27 pm

Kur flasim për libra të historisë dhe për rëndësinë e tyre, duhet të kemi parasysh shumë gjëra që përcillen në breza përfshirë objektivitetin me të cilin e tregojmë.

Është me rëndësi të përmendet që disa pjesë të jenë të mbështetura nga faktet historike prej burimeve të besueshme.

Shumë nga studimet e bëra deri tani nuk i kanë trajtuar shqiptarët me objektivitet shkencor. E tillë është edhe historia e Kosovës që i serviret brezave të rinj në Serbi. Ato janë lehtësisht të aksesueshme edhe online.

Vladislav B. Sotiroviq, një profesor i shkencave sociale dhe diplomatike, në librin e tij të historisë

“Kosova: Çfarë duhet të dijë gjithkush (në të vërtetë)”, ka renditur disa fakte të cilat i ka quajtur; “Të vërteta e të gabuara” në lidhje me historinë e Kosovës dhe shqiptarëve.

Sipas Sotiroviq dhe librit të tij të historisë, Kosova është territor i hershëm i Serbisë dhe shqiptarët janë të ardhur aty nga krahina të tjera dhe se lufta e tyre nuk është çështje për të drejtat e tyre por thelbi qëndron në nivel biologjik. Më tej në këto libra nxënësve apo studentëve u serviret një histori e Shqipërisë së Madhe për shkak të një shpërthimi demografik që po ndodh brenda popullatës shqiptare për më shumë se një shekull.

“Procesi shqiptar është spastrimi etnik i kryer i KosMet, i cili vazhdoi gjatë shekullit të kaluar dhe u referohet të gjithë joatdhetarëve (romë, turq, kroatë, etj.). Është një rast i qartë i pastrimit etnik të planifikuar mirë, arsyetimi i të cilit është një ksenofobi ekstreme ndaj serbëve. Në fakt, Shqipëria shfaqet shteti më i pastër etnik në Evropë, 98%, me grekët, sllavët, hebrenjtë, romët, etj, të dëbuar në një mënyrë ose tjetër. Pas ndërhyrjes së NATO-s është okupimi i KosMet në 1999, ku “pastërtia” etnike ndaj serbëve ka arritur në shifrat prej 97%”, flitet në librin e historisë për Kosovën.

Megjithëse Serbia dhe Shqipëria po përpiqen shumë në dy dekadat e fundit të përmirësojnë marrëdhënien e tyre, ekspertët thonë se dy vendet mund të kenë lehtësuar tensionet historike, por marrëdhëniet mbeten të brishta.

Por çfarë mësojnë tjetër serbët për shqiptarët? Më poshtë po rendisim 11 fakte që serviren në librin e historisë serbe:

“Vladislav B. Sotiroviq

Historia serbe

Kosova është sot një nga territoret më të diskutueshme në Evropë dhe një fuçi baruti i vërtetë Ballkanik i cili mund të shpërthejë përsëri në çdo kohë.

Është një provincë brenda Republikës së Serbisë, e njohur si e tillë si nga kushtetuta e Serbisë ashtu edhe nga Rezoluta 1244 nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (Rezoluta 1244 e KS të KB, 10 qershor 1999)

Kosova është sot një nga territoret më të diskutueshme në Evropë dhe një fuçi e vërtetë baruti në Ballkan i cili mund të shpërthejë përsëri në çdo kohë. Është një provincë brenda Republikës së Serbisë, e njohur si e tillë nga si kushtetuta e Serbisë ashtu edhe Rezoluta 1244 nga Këshilli i Sigurimit i Bashkuar Kombet (Rezoluta 1244 e KBB, 10 qershor 1999).

Sidoqoftë, Parlamenti i Kosovës me një shumicë të qartë shqiptare shpalli pavarësinë e Kosovës (pa një referendum) në shkurt 2008 që u njoh nga shumica e vendeve perëndimore të ndjekura nga klientët e tyre kukulla në të gjithë botën (në realitet, sot rreth 90 shtete).

Sidoqoftë, meqë Serbia mori statusin e një vendi kandidat për anëtarësimin e plotë në BE në mars 2012, negociatat intensive midis Beogradit dhe Prishtinës për statusin përfundimtar të Kosovës po vazhdojnë nën ombrellën e BE-së, duke hyrë në fazën përfundimtare. Kosova është vendlindja e shtetit të parë të pavarur serb në Mesjetë, një qendër e autoriteteve shtetërore serbe, kisha, kultura dhe civilizimi, dhe vendndodhja ku Serbia zhvilloi një betejë vendimtare (Beteja e Kosovës) në 1389 kundër pushtuesve myslimanë osmanë, duke mbrojtur Evropën e krishterë nga orientalizimi dhe islamizimi. Ajo që, në fakt, BE i kërkon Serbisë në negociatat aktuale midis Beogradit dhe Prishtinës për statusin përfundimtar të krahinës është njohja e pavarësisë së Republikës së vetëshpallur të Kosovës për premtime shumë të mjegullta për BE.

Në mënyrë që të bëhet një pasqyrë e qartë historiografike dhe politike mbi çështjen e Kosovës, në paragrafët vijues do të korrigjojmë idetë e gabuara themelore perëndimore për Kosovën, të cilat janë të pranishme në mediat masive, literaturën popullore, por edhe në botimet akademike edhe nga universitetet, institutet dhe organizatat më të shquara perëndimore. Në veçanti, teksti është një kontribut kritik në një nga botimet akademike më mashtruese (kuazi) mbi çështjen e Kosovës me një titull shumë bombastik: Judah T.,

1.E gabuar: Çështja e Kosovës është një konflikt midis shqiptarëve etnikë dhe serbëve etnikë.

E Vërtetë: Është një pjesë e konfliktit midis shqiptarëve të Ballkanit dhe popullatave përreth, në Mal të Zi, Serbi, Maqedoni dhe Greqi (për shembull, përplasjet midis shqiptarëve dhe maqedonasve në Maqedoni nga 1991 e tutje duke përfshirë një rebelim të hapur në 2001).

E gabuar: Çështja është një luftë e shqiptarëve për të drejtat e tyre.

E vërtetë: Thelbi i çështjes qëndron në nivelin biologjik. Arsyeja e vërtetë është një shpërthim demografik që po ndodh brenda popullatës shqiptare për rreth një shekull (norma e rritjes së popullsisë), shqiptarët janë shtuar katër deri në pesë herë më shpejt se norma mesatare në vendet e tjera evropiane) dhe zgjerimi pasues për Lebensraum dhe ka qëllimin për krijimin e një Shqipërie të Madhe.

Gabim: Provinca e Serbisë Jugore quhet Kosovë

E vërtetë: Kosova dhe Metohia, shkurt KosMet. Vetë Kosova është një shkurtim i Kosovo Polje, çka në gjuhën serbe do të thotë Fushë Zogu (në gjermanisht Amselfeld). Metohia është një emër grek i korruptuar për Metohi, që do të thotë varësi nga manastiri, duke iu referuar tokës së dhuruar nga mbretërit serbë dhe sundimtarëve të tjerë në manastiret dhe kishat në KosMet si Pecka Patrijarshija, Dechani, Graçanica, etj. (13-Shekulli 14). Prandaj, shqiptarët po e lënë termin Metohia nga emri i krahinës në mënyrë që të fshehin karakterin e saj historikisht serb.

Gabim: Shqiptarët etnikë në KosMet (Shqipetarët në vijim, siç e quajnë ata vetë) përbëjnë shumicën prej 90% të popullsisë totale të KosMet.

E vërtetë: Në regjistrimin e fundit të besueshëm të kryer në KosMet në 1961, Shqipetarët përbënin 67% të popullsisë së përgjithshme, me (kryesisht) serbë dhe të tjerët që ndanin pjesën tjetër. Ndërsa për regjistrimet e mëvonshme (1971, 1981, 1991), Shqipetarët refuzonin të merrnin pjesë në to. Të gjitha shifrat e cituara për periudhën pas vitit 1961 janë vetëm vlerësime.

5.Gabim: Shqiptarët janë një popullsi autoktone në KosMet

E Vërtetë: Në Mesjetë, KosMet ishte pjesa qendrore e shtetit, kulturës dhe civilizimit serb. Shqipetarët ishin një pakicë e vogël (rreth 2%, sipas regjistrimit osman në 1455), kryesisht barinj nomade. Ata erdhën në KosMet nga Veriu dhe Shqipëria Qendrore kryesisht pas Migrimit të Parë të Madh Serb në 1690 nga KosMet në Vojvodina (në atë kohë pjesë e Perandorisë Habsburg), pasi (në atë kohë pjesë e Perandorisë Habsburg), pas një kryengritje kundër sundimit osman në 1689. Kur KosMet u çlirua nga sundimi osman në 1912, nga Serbia, serbët dhe shqiptarët ndanë në mënyrë të barabartë popullsinë e përgjithshme atje (50% me 50%). Të gjitha toponimet origjinale (emrat e vendeve) në KosMet ishin dhe janë sllavo-serbe, përveç shumë pak prej tyre (në kundërshtim me rastin në Shqipërinë Qendrore dhe Jugore). Shqiptarët madje nuk kanë emrin e tyre për Kosovën që vjen nga gjuha e tyre dhe, prandaj, ata po përdorin një origjinë të modifikuar serbe. Fjala Kos (si themel i toponimit) nuk ekziston në gjuhën shqipe. Sidoqoftë, që nga viti 1999, shumë toponime origjinale në KosMet janë Albanizuar ose riemëruar qëllimisht në mënyrë që të humbin një karakter Serb.

Gabim: KosMet është një rajon i pazhvilluar, i varfër.

E vërtetë: Është toka më pjellore në Serbi (përveç Vojvodinës). DNP mesatare për familje është e njëjtë me pjesën tjetër të Serbisë. Është i ulët vetëm nëse llogaritet për frymë pasi familja e Shqipetarëve ka gjashtë herë më shumë fëmijë sesa familja serbe (dhe ajo e ish-Jugosllavisë, për këtë çështje. Ne i referohen një familje të duhur këtu, jo të ashtuquajturës familje fis, e gjerë Shqipëtare, e cila mund të përbëjë qindra anëtarë). Në fakt, duke llogaritur faktin që proporcionalisht më shumë Shqipetarë po punojnë në Evropën Perëndimore, të ardhurat e tyre nuk llogariten kur vlerësohen të ardhurat e familjes dhe KosMet duket se është më mirë se pjesa tjetër e Serbisë. KosMet është i begatë rajoni mund të verifikohet me inspektim të drejtpërdrejtë në vend. KosMet është rezervuari më i madh i qymyrit në Evropë.

Gabim: Qëllimi i shqiptarëve është për një Kosovë të pavarur.

E vërtetë: Është një synim i përbashkët i të gjithë shqiptarëve të jetojnë në një shtet të vetëm (të unifikuar) kombëtar të Shqipërisë së Madhe). Programi politik i një Shqipërie të Madhe është hartuar në 1878 nga Lidhja e Parë Shqiptare e Prizrenit (1878-1881). Ky synim është arritur praktikisht tashmë. KosMet praktikisht është aneksuar nga Shqipëria pasi nuk ka asnjë kufi real midis KosMet dhe Shqipërisë. Sa i përket Maqedonisë Perëndimore, ajo është çështje e së ardhmes së afërt. Hapi tjetër është Çameria, siç quhet Epiri i Jugut (sot në Greqi) dhe shqiptarët nga Mali i Zi Lindor.

Gabim: Dëbimi i serbëve nga KosMeti pas qershorit 1999 është një akt hakmarrjeje

E vërtetë: Procesi i Shqipetar është spastrimi etnik i kryer i KosMet vazhdoi gjatë shekullit të kaluar dhe u referohet të gjithë joatdhetarëve (romë, turq, kroatë, etj.). Është një rast i qartë i pastrimit etnik të planifikuar mirë, arsyetimi i të cilit është një ksenofobi ekstreme. Në fakt, Shqipëria shfaqet shteti më i pastër etnik në Evropë, 98%, me Grekët, Sllavët, Hebrenjtë, Romët, etj, të dëbuar në një ose në një mënyrë tjetër. Pas ndërhyrjes së NATO-s është okupimi i KosMet në 1999, ku “pastërtia” etnike ka arritur shifra prej 97%.

Gabim: KosMet dikur mbështetej ekonomikisht nga pjesa tjetër e ish-Jugosllavisë

E vërtetë: Që nga kontributi i Serbisë nga Fondi Federal Jugosllav për rajonet e pazhvilluara përputhej saktësisht me shumën e dhuruar nga Fondi për KosMet, ishte, në fakt, Serbia që ndihmoi KosMet për të ndërtuar infrastrukturën, shkollat, Universitetin e Prishtinës, spitalet, fabrikat, minierat, etj. Më tej, meqenëse popullsia shqiptare përbëhet kryesisht nga fëmijë dhe adoleshentë, të cilët më parë merrnin ndihmë për fëmijët, ishte një burim tjetër i të ardhurave të mëdha nga pjesa tjetër e Serbisë, e cila kishte mesatarisht më pak se 1.5 fëmijë për familje (krahasuar me 8 me Shqiptarë).

Gabim: Nuk ka një entitet të tillë si Shqipëria e Madhe.

E vërtetë: Megjithëse nuk publikohen, hartat e atij shteti kombëtar të parashikuar të unifikuar të të gjithë shqiptarëve shfaqen herë pas here në shtypin perëndimor, qoftë në mënyrë të qartë, ose si rajoni me një popullsi mbizotëruese shqiptare. Çështja me këtë të fundit është se këto rajone tejkalojnë hartat (gjysmë) zyrtare të shtetit të ardhshëm të bashkuar shqiptar, dhe madje përfshijnë rajone pa popullsi shqiptare fare.

Gabim: Shqiptarët janë popullsi autoktone e Ballkanit që rrjedhin nga fiset e lashta ilire ballkanike.

E vërtetë: Ato shfaqen në mes të shekullit të 11-të në historinë e Ballkanit dhe origjina e tyre duket e pasigurt (ka shumë të ngjarë që ata erdhën në Ballkan nga Shqipëria e Kaukazit përmes Sicilisë, sipas një burimi bizantin, më 1043: Ataliota M.Corpus Scriptorum Historiae Bizantine. Bonn: Weber, 1853). Sa për pretendimet e trashëgimisë ilire ajo është më shumë një dëshirë politike/abcnews.al / KultPlus.com

Të ngjajshme