Nxënësit dhe mësimdhënësit e Shkollës Finlandeze trajnohen nga finlandezët rreth teknikave të ndërmjetësimit

5 Maj, 2022 - 6:30 pm

Nxënësit dhe mësimdhënësit janë duke u trajnuar nga trajneret finlandeze nga programi VERSO në Finlandë i cili ofron trajnim në qasje restorative, praktika restorative dhe ndërmjetësuese ndaj fëmijëve dhe profesionistëve të cilët punojnë me fëmijët në edukimin në fëmijërinë e hershme, shkolla, dhe institucione të tjera arsimore.

Shkolla Finlandeze është duke sjellur për herë të parë në rajon programin e teknikave të ndërmjetësimit tek nxënësit e saj. Programi i ndërmjetësimit është një qasje e cila edukon nxënësit në zgjidhjen e konflikteve dhe problemeve mes nxënësve në nivel të nxënësve duke fituar aftësi esenciale në kuptimin e të drejtave të secilit qytetar në çfarëdo moshe dhe vende. Synimi i programit është të edukohen fëmijët të kuptojnë të drejtat e tyre si dhe të fitojnë aftësi sociale përmes ndërmjetësimit dhe të aftësohen dhe të bëhen ndërmjetësues në zgjidhjen e qështjeve brenda komunitetit mes nxënësve.

Nxënësit dhe mësimdhënësit janë duke u trajnuar nga trajnere finlandeze në fitimin e aftësive në zgjidhjen e konflikteve duke aplikuar teknikat më modern në ndërmjetësim.

Çfarë është një ndërmjetësues?

Ndërmjetësuesi është një person i cili menaxhon të zgjidh një konflikt apo mosmarrëveshje mes dy personave apo grupeve duke komunikuar në menyre efikase mes palëve deri në gjetjen e një zgjidhje e cila është më e mira për të gjithë. Praktikat restorative dhe ndërmjetësimi përdoren si alternativë dhe procese të “drejtësisë” të cilat janë të përshtatshme për fëmijët në çfarëdo niveli të shoqërisë. Ndërmjetësimi në shkollë vlerësohet si eksperiencë e mësimnxënies ku fëmijvt mësojnë jo vetëm të menaxhojnë konfliktet por poashtu të përdorin të drejtën e tyre për të marrur pjese ku dhe kanë hapësirën të shprehin mendimet e tyre. Qëllimi kryesor i ndërmjetësimit është që palët e pvrfshira në konflikt apo mosmarrëveshje të takohen në ambient të sigurtë ku dëgjohen mendimet e tyre dhe ku mund të ndikojnë në procesin e ndërmjetësimit dhe të arrijnë një zgjidhje.

Nxënësit tanë aktualisht janë duke u trajnuar nga trajnere finlandeze për t’u bërë ndërmjetësues dhe në të njëjtën kohë të mësojnë rreth empatisë, aftësive të komunikimit, shoqërore, si dhe të bëhen qytetarë aktiv, si të sillen në relacion me të tjerët, dhe si të zgjidhin konfliktet, në këtë menyre t’i fuqizojmë ata të jenë individë të pavarur brenda dhe jashtë komunitetit të shkollës. Kjo iu meson nxënësve që të mos shohin konfliktet si dicka që duhet të eliminohen tërësisht. Në vend të kësaj, konfliktet duhet të shihen si një eksperiencë e vlefshme e mësimit ku fëmijëve iu jepet mundësia të marrin pjese në konflikte dhe të ofrojnë zgjidhje të ndryshme.

Në këtë mënyrë, nxënësit tanë kanë mundësinë të komunikojnë në mënyrë të lirë me nxënësit ndërmjetësues rreth konflikteve të tyre dhe arrijnë një marrëveshje dhe zgjidhje. Nxënësit ndërmjetësues tregojnë shembull tek nxënësit e tjerë duke treguar aftësi të paanshmërisë gjatë diskutimeve me palë, Nxënësit kanë besim tek ta sepse mbajnë konfidencialitetin e sigurtë mes tyre, dhe në të njëjtën kohe ndihen të vlerësuar për shkak se vlerësohen të besueshëm nga të rriturit në zgjidhjen e problemeve dhe konflikteve. /KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme