Shahini, maturantëve: Nuk ka vend për stres, por për përqendrim

9 Prill, 2020 - 7:06 pm

Ministrja e Arsimit në Shqipëri Besa Shahini ka adresuar tri çështje nëpërmjet videomesazhit të radhës.

Ajo ka deklaruar se beson se ka një keqraportim të numrit të nxënësve pjesëmarrës në mësimin në kushte shtëpie, derisa ka folur edhe mbi vlerësimin që mësuesit po u bëjnë nxënësve gjatë kësaj periudhe dhe për Provimet Kombëtare.

Duke rinënvizuar fillimisht transmetimin e leksioneve në tri orare gjatë ditës tek RTSH, Shahini iu referua ndërkohë edhe disa statistikave të INSTAT të mbledhura ndër vite.

“98 për qind e familjeve shqiptare kanë televizor në shtëpi. Këtë e dimë nga statistikat që mblidhen nga INSTAT ndër vite. Pra, jemi të sigurt se një pjesë e madhe e nxënësve tanë po i shohin leksionet në RTSH dhe në këtë formë nuk po mbesin prapa me mësime. Kjo është forma e parë e mësimit”.

“Forma e dytë e punës ka të bëjë me komunikimin direkt mes mësuesve dhe nxënësve duke përdorur platforma të ndryshme online apo edhe rrjetet sociale. 97 për qind e të gjitha familjeve shqiptare kanë një telefon celular, kryesisht “smart” në shtëpi, dhe kjo është arsyeja pse po arrijnë që të jenë në komunikim të drejtpërdrejtë mësuesit dhe nxënësit në një masë shumë të madhe”.

Shahini ka deklaruar se numri i nxënësve të cilët nuk kanë pasur asnjë komunikim me mësuesit e tyre dhe për të cilët nuk dihet nëse i kanë përcjellë leksionet në RTSH është i vogël.

“Ky numër është i vogël dhe kemi listën emërore të këtyre nxënësve për secilën shkollë në mënyrë që kur të kthehemi në shkollë t’i kushtojmë vëmendje më të shtuar këtyre nxënësve dhe t’i ndihmojnë ta kapin hapin e nxënësve të tjerë të cilët kanë marrë mësim në kushte shtëpie”.

Ministria e Arsimit pati një përgjigje edhe për pyetjen e ngritur nga disa nxënës, mësues apo prindër se “si t’ia bëjmë me vlerësimin e nxënësve kur ata në kushte shtëpie i kryejnë detyrat e shtëpisë apo edhe testet që u dërgojnë dhe ata mund të kopjojnë edhe mund të sjellin detyra që ia ka bërë dikush tjetër”.

“E para, mësuesit i njohin shumë mirë nxënësit e tyre. Nëse sjellin përnjëherë një detyrë të zhvilluar shumë më mirë se sa ato që ka zhvilluar gjatë vitit në një lëndë të caktuar, atëherë mësuesi e di që ose e ka ndihmuar dikush, ose nxënësi e ka kopjuar nga libri dhe natyrisht nxënësi penalizohet. Pjesa e dytë, që besoj është më e rëndësishme se sa pjesa e parë, është se ky vlerësim që po bëhet përderisa mësimi po zhvillohet në kushte shtëpie është një vlerësim orientues. Pra, nuk është notë formale finale. Nota formale dhe finale vendoset kur të kthehemi në shkollë dhe nxënësi pyetet ose testohet prapë nga mësuesi për leksionet që janë zhvilluar në këtë kohë ose që janë zhvilluar më përpara”.

Në lidhje me provimet kombëtare, që është edhe vlerësimi final sidomos për ata që mbyllin shkollën e mesme, Shahini kërkoi nga maturantët që “të mos stresohen shumë dhe të mësojnë për aq sa është e mundur”.

“Të bëjnë ushtrime me librat që kemi botuar përmes QSHA ku ka pyetje të cilat kanë rënë në matura të viteve të kaluara dhe thjesht të përgatiten për një test të zakonshëm që do ta bëjnë kur të kthehen në shkollë – kur të përsërisim leksionet që kemi zhvilluar në pjesën e parë të vitit dhe kur të bëhemi gati për maturën shtetërore”.

“Nëse nuk arrijmë të përsërisim leksionet që kemi bërë kur kemi qëndruar në shtëpi ato leksione nuk do të reflektohen në maturën shtetërore. Pra, nuk do ketë pyetje në maturën shtetërore nga leksione që nuk janë zhvilluar në shkollë”, qartësoi ministrja duke u bërë thirrje edhe njëherë nxënësve se nuk ka aspak vend për stres dhe se duhet të qëndrojnë të angazhuar gjatë kësaj periudhe në mënyrë që të përgatiten ta mbyllin këtë vit shkollor sa më suksesshëm që është e mundur./ A2 CNN

Të fundit

Të ngjajshme