Shkolla Finlandeze ofron komplet shkollimin online

13 Mars, 2020 - 3:30 pm

Pas vendimit të Qeverisë së Kosovës rreth pezullimit të mësimit në të gjitha nivelet arsimore në Kosovë për të parandalimin e Coronavirusit (COVID-19), Shkolla Finlandeze në Kosovë ka ndërmarr aksion të menjëhershëm për të ofruar zhvillimin e mësimit në të gjitha nivelet përmes platformave elektronike për të siguruar që nxënësit shfrytëzojnë kohën e tyre larg ambientit shkollor duke qenë të angazhuar në mësimnxënie.

Për Shkollën Finlandeze ky proces ka qenë relativisht i lehtë duke marrë parasysh nivelin e teknologjisë që posedon shkolla si dhe iPad-ët për secilin nxënës si dhe përgatitjen superiore të mësimdhënësve për përdorim të teknologjisë në edukim. Përmes platformave elektronike të cilat shkolla veq i ka në përdorim, nxënësit do të ndjekin të gjitha mësimet online, njësoj sikur të ishin në shkollë, duke përfshirë edhe orarin e njëjtë me atë të shkollës.

“Siguria dhe shëndeti i nxënësve janë primar për ne, prandaj kemi mirëpritur nismën e qeverisë për të pezulluar përkohësisht mësimin në shkolla. Ne kemi qenë të përgaditur që kjo mund të ndodh dhe kemi bërë përgatitjet e duhura që menjehërë të fillojmë ofrimin e gjithë shkollimit online dhe pa ndërprerje,” potencoi Kaija Leena Salovaara, drejtoreshë e shkollës. “Përmes aktiviteteve atraktive, video ligjëratave, kuizeve, diskutimeve online dhe projekteve virtuale, mësimdhënësit tanë do t’iu mundësojnë nxënësve angazhim jashtë ambientit shkollor me një qasje tejet inovative dhe në të njëjtën kohë do të aftësojnë nxënësit të përvetësojnë shkathtësi të të mësuarit online, të mësohen të punojnë në distancë, zhvillojnë shkathtësi organizative dhe arritjen e afateve kohore për të përfunduar të gjitha detyrat e tyre në lëndët e caktuara.”

Me sistemin numër 1 në botë për edukim; me mësuesit më të mirë në botë, ata finlandez; me teknologjinë më të avancuar dhe iPad edukativ për secilin nxënës; me mësimin e bazuar në fenomene e lojra dhe me qasjen krejt ndryshe të të mësuarit dhe zhvillimit të shkathtësive të shekullit 21 tek fëmijët tanë, Shkolla Finlandeze në Kosovë po shihet si një revolucion në sistemin arsimor të Kosovës. Shkolla posedon kampusin inovativ tek rrethi i QMI-së, ndërsa për më shumë informata mund të kontaktoni në 045 235 650, www.kosovo.finnish.school apo në Facebook: www.facebook.com/ShkollaFinlandeze.

(Shkrim i sponsorizuar)

Të fundit

Të ngjajshme