Autostrada Biennale publikon librat Audio-Vizual “Hero në Shtëpi”

23 Shtator, 2020 - 4:55 pm

Autostrada Biennale ka kënaqësinë të publikojë vëllimin e dytë të një serie librash audio-vizual që targetojnë fëmijët e moshës 6-9 vjeç dhe prindërit e tyre, duke i ndihmuar ata qe të zhvillojnë qasje edukative në informimin e fëmijëve te tyre për situatën Covid-19.

Ideja prapa projektit “Nuk ka dallime ndërmjet nesh” ishte krijimi i librave audio-vizual që adresojnë ndikimin e aspektit shëndetësor dhe social të Covid-19 tek fëmijët dhe prindërit e tyre.

Përmes ilustrimeve, fëmijët së bashku me prindërit e tyre do të informohen si t’a mbrojnë veten dhe të tjerët nga virusi, duke ndjekur këshillat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Gjithashtu projekti trajton aspektin social dhe synon të ketë ndikim afatgjatë në adresimin e çështjeve gjinore në familje duke paraqitur (mos)ndarjet e roleve dhe përgjegjësive ndërmjet anëtarëve të familjes gjatë periudhës së izolimit nga Covid-19.

Librat titullohen “Hero në Shtëpi” dhe janë publikuar në 5 gjuhë: shqip, serbisht, anglisht, turqisht dhe romisht.

Ndiqni udhëzimet në video dhe hapni librin përmes vegzës:

http://autostradabiennale.org/audiovisualbooks/

Projekti është financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Komuna e Prizrenit.

Të fundit

Të ngjajshme