DokuFest thërret mësimdhënësit

4 Prill, 2018 - 3:36 pm

Në kuadër të projektit “Shkolla dhe Filmi Dokumentar” DokuFest i fton të gjithë mësimdhënësit e Shkollave të Mesme të Larta të Kosovës që ligjerojnë lëndët: Sociologji, Psikologji, Edukatë Qytetare dhe Gjuhë Angleze, që të aplikojnë për punëtorinë që mbahet prej datës 19 deri më 22 prill 2018.

Qëllimi i punëtorisë është që të hartohen doracakë për çështje ndërkurrikulare për të facilituar procesin mësimor, përmes përdorimit të mjeteve audiovizuale që zhvillojnë mendimin kritik.Inkurajohen të aplikojnë mësimdhënësit që janë të gatshëm për bashkëpunim në adresimin e çështjeve ndërkurrikulare që përfshijnë edukimin qytetari demokratike, edukimi për paqe, edukimi për media, arsimi për zhvillim të qëndrueshëm, si dhe mësimdhënësit që aplikojnë forma të organizimit mësimor, që kanë për qëllim zhvillimin e vetëbesimit, iniciativës, zgjidhjen e problemeve dhe kreativitetin e nxënësve.

Afati i fundit për aplikim është 12 prill 2018./ KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme