Konkurs për përmbledhjen poetike për “Ditën e Alfabetit të Gjuhës Shqipe”

26 Shtator, 2018 - 5:00 pm

Shtëpia e Kulturës “Koço Racin” në Shkup shpall konkurs për përmbledhje poetike me rastin e “Ditës së Alfabetit të Gjuhës Shqipe”.

Kushtet paraprake janë si vijim: Përmbledhja poetike duhet të përmbajë më së shumti 1200 vargje, të shkruhet në gjuhën amtare dhe të jetë e pabotuar deri më tani.

Të drejtë pjesëmarrje kanë të gjithë autorët e rinj deri në moshën 35 vjeçare.

Shkrimet duhet të dërgohen në tre kopje me shifër (në zarf të veçantë të shkruaj: emrin, mbiemrin dhe numrin amë të autorit si dhe tel për kontakt) në adresën: ”Dimitrie Çupovski” 20a, fax:173 ( me shenjë- Për konkursin e përmbledhjes poetike), 1000 Shkup, më së voni deri më 25 tetor 2018.

Juria profesionale do të ndaj çmim për vendin e parë-shpërblim në të holla, botim si dhe promovim të përmbledhjes poetike./KultPlus.com

Të ngjajshme