‘Notën mesatare më të lartë e kanë studentët e anketuar të Fakultetit të Arteve’

26 Korrik, 2018 - 10:43 am

Dukagjin Pupovci / Facebook

Një anketë e zhvilluar me 1,500 studentë të UP-së të përzgjedhur rastësisht flet për një notë mesatare jashtëzakonisht të lartë të të anketuarve – 8.08. Notën mesatare më të lartë e kanë studentët e anketuar të Fakultetit të Arteve (8.89), të pasuar nga studentët e Fakultetit Juridik (8.24) dhe atij Ekonomik (8.23). Ndërkaq, notën mesatare më të ulët e kanë studentët e anketuar të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës – 7.67. Studimi i plotë do të publikohet gjatë muajit shtator dhe do të sjellë edhe shumë informata të tjera interesante.

Në vitet e 80-ta duhej goxha përpjekje për ta gjetur dikend që e kishte notën mesatare mbi 8, ndërsa sot 1,500 të parët që i ndalë në rrugë e kanë tejkaluar këtë notë, pra, teorikisht, kualifikohen për asistentë. Kjo tregon se kriteret e vlerësimit nuk janë, as përafërsisht, ato që kanë qenë dikur. Prandaj, kur flitet për notën mesatare të dikujt duhet të merret parasysh edhe periudha kur ka studiuar, sidomos me rastin e pranimit në programe të nivelit master dhe të doktoratës.

Të fundit

Të ngjajshme