Shumica e anëtarëve të Akademisë së Shkencave i kanë kryer studimet në vendet ish-jugosllave

26 Shtator, 2018 - 3:54 pm

Raporti “Kriza në Akademi” duket se është futur thellë në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës duke e analizuar këtë institucion të rëndësishëm.

Raporti i realizuar nga Shkelzen Gashi, i cili u është shpërndarë edhe medieve, tregon rreth ASHAK-ut e përbërjes së tij.

Raporti ka gjetur se nga 22 anëtarë të rregullt të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës AShAK-ut, studimet në të trija nivelet BA, MA dhe PhD i kanë kryer kryesisht në Prishtinë, pastaj në Beograd, Sarajevë, Zagreb dhe në Lublanë, që do të thotë në universitetet e qyteteve ish-jugosllave.

Edhe prej 16 anëtarëve korrespodentë, pjesa më e madhe i kanë kryer studimet BA, MA dhe PhD në Prishtinë, kurse të tjerët në Beograd, Zagreb e Lublanë, pra në universitetet e qyteteve ish-jugosllave, e vetëm njëri i ka përfunduar studimet MA dhe PhD në një vend të BE-së dhe është i vetmi anëtar i AShAK-ut që ka pranuar të intervistohet për këtë raport.

Rekomandimi i raportit “Akademia në rrezik”, thotë se do të ishte mirë që AShAK-u të hapej edhe për ata që kanë kryer studimet BA, MA dhe PhD në vendet jashtë ish- Republikës Socialiste Federative e Jugosllavisë. / KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme