Prej muzikës në kompleksin e të qenit, shqiptar

“Igrale se delije!” – gjurma e pashlyeshme e çorodisë serbe, apo shqiptare?