Rreth Nesh

KultPlus është gazetë online për art dhe kulturë, e para dhe e vetmja në të gjithë hapësirën shqiptare.

Në KultPlus mund të lexoni lajmet më të fundit për artin dhe kulturën shqiptare, atë të rajonit dhe të botës.

Përpos lajmeve, në KultPlus mund të lexoni tema të ndryshme, intervista, opinione...
Me KultPlus, bota e juaj është më e bukur!