KONKURS MBARËKOMBËTAR PËR FUSHËN E PIKTURËS DHE SKULPTURËS

4 Prill, 2018 - 10:39 am

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA/VLADA/GOVERNMENT MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORT Departamenti i Kulturës /Departman Kulture/ Department of Culture Shpall

Duke u bazuar në vendimin e Qeverisë të Republikës së Kosovës me nr.11/24, dt.12.01.2018,formohet Komisioni ndërministror për shënimin e 550 vjetorit të vdekjes së Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu shpall konkurs, për mbështetje e te gjithë piktorëve dhe skulptorëve mbarëkombëtar, të cilët mund të shprehin idetë dhe kreativitetin e tyre artistik përmes pikturës dhe skulpturës.

Konkursi ka karakter garues dhe shpërblyes me Çmimet e tri vendeve të para, si në pikturë ashtu edhe në skulpturë. Kriteret për konkurrim:

Piktura 1. Tema kryesore e punimeve është: 140 Vjetori i Lidhjes së Prizrenit.
2. Dimensioni i tablove të pikturave nuk duhet të jetë më i madh se 120cmX100cm
3. Pikturat duhen te jenë të punuara në këtë vit.

Skulptura 1. Tema kryesore është punimi i bucetave të skulpturës të tri figurave të Lidhjes së Prizrenit, të Ymer Prizrenit, Sylejman Vokshi dhe Avdyl Frashërit.
2. Kompozicioni struktural i bucetave nuk duhet të jetë më i lartë se 50 cm.
3. Bucetat e skulptura ve duhen te jenë të punuara në këtë vit. Çmimet shpërblyese për pikturat dhe bucatat e tri vendve të para do të jenë:

• Cmimi i parë: 500 €
• Cmimi i dytë: 300€
• Cmimi i tretë: 200 €

Përparësi për përkrahje do të kenë veprat artistike të cilat në përmbajtje e tyre reflektojnë me karakter:
• profesional, artistik, tematik dhe përmbajtjesor;
• stimulues, të cilat kanë për qëllim evidentimin e talenteve të reja me ide të veçanta kreative;
• tradicional, përmes të cilave do të promovoheshin vlerat kulturore mbarëkombëtare; • inovativ dhe kritik të cilat, me formën, përmbajtjen, frymën dhe mënyrën e realizimit të tyre, paraqesin risi për ambientin tonë krijues;

Përzgjedhja e veprave me te suksesshme do të bëhet nga Juria profesionale e SKQ-së Buceta e skulpturës e cila do të merr vednin e parë…ajo do ta fiton te drejtën qe te realizohet në Statujë të derdhur në bronz, në hapësirat e Kompleksit të Lidhjes së Prizrenit. (kriteret dhe kushtet për reazlimin e saj, do të bëhet me marrëveshje paraprake në mes të autorit dhe Sekretariati i Komisionit Qeveritar. Punimet, duhen të dorëzohen me së largu deri me 31.05.2018 në Biblioteken Kombëtare në Prishtinë, te Sekretariati i Komisionit Qeveritar.
Prishtinë, 29.03.2018

Të fundit

Të ngjajshme