Anketa që të trishton: Mbi 60 për qind e qytetarëve duan të ikin nga vendi

12 Shtator, 2018 - 5:17 pm

​Pothuajse 60 për qind e të anketuarve raportuan se ka gjasa që të konsiderojnë largimin nga Kosova në tre vitet e ardhshme dhe gjithsej 48 për qind e të anketuarve mendojnë se Kosova nuk po ecën as në drejtimin e duhur e as në atë të gabuar.

Kështu thuhet në raportin “Analiza e Pulsit Publik – Sfidat dhe Këndvështrimet e Rinisë në Kosovë”, prezantuar nga UNDP dhe USAID në Kosovë. Në analizën e Pulsit Publik, thuhet se Kosova ka popullsinë më të re në Evropë, pasi 20 për qind e popullsisë vlerësohet të jetë mes 15 dhe 29 vjeç. Rezultatet tregojnë se një numër i madh i të anketuarve apo 48 për qind janë pesimistë për të ardhmen e Kosovës.

Të anketuarit nga grupmosha 25-35 vjeç e konsiderojnë situatën e përgjithshme politike si problemin kryesor në Kosovë.

Një total prej 52 për qind e të anketuarve janë të punësuar, 36 për qind e tyre janë me orar të plotë, 10.5 për qind me kohë të pjesshme dhe 6 për qind janë të vetëpunësuar.

Në total, 48 për qind e të anketuarve janë të papunë, 26 për qind nuk punojnë por kërkojnë punë, ndërsa 22 për qind as nuk punojnë dhe as nuk kërkojnë punë. Kështu thuhet në raportin “Analiza e Pulsit Publik – Sfidat dhe Këndvështrimet e Rinisë në Kosovë”, prezantuar nga UNDP dhe USAID në Kosovë.

Sipas raportit, vetëm 45 për qind e të anketuarve, grupmosha 18-24 vjeç në krahasim me 59 për qind të të anketuarve të grupmoshës 25-35 vjeç janë të punësuar dhe nuk ka dallime të konsiderueshme mes etnive.

“Analiza statistikore zbuloi dallime të rëndësishme gjinore në lidhje me punësimin. Ku 56 për qind e të anketuarave femra dhe 40 për qind e të anketuarve meshkuj nuk janë të punësuar.

Gjithashtu, 30 për qind e të anketuarave femra as nuk punojnë dhe as nuk janë në kërkim të një pune, në krahasim me vetëm 13.9 për qind të të anketuarve meshkuj që janë në të njëjtën situatë”, thuhet në raport.

Raporti tregon se arsyeja kryesore që të rinjtë e papunë nuk janë në kërkim të vendeve të punës është sepse ata shkojnë në shkollë ose së pari duan të mbarojnë shkollën me 48 për qind.

Përgjegjësitë familjare, siç është kujdesi për fëmijët, janë arsyeja e dytë më e shpeshtë me 25 për qind për moskërkimin e një pune, e ndjekur nga mungesa e kualifikimeve të duhura me 12 për qind.

“Pothuajse të gjithë të anketuarit deklaruan se prindërit ose anëtarët e familjes së tyre i mbështesin financiarisht. 55 për qind mbështeten nga prindërit e tyre, 46 për qind nga anëtarët e tjerë të familjes dhe 18.5 për qind nga të afërmit/miqtë që jetojnë jashtë vendit. Vetëm 1.5 për qind e të anketuarve pretendojnë se kanë mbështetje nga institucionet e Kosovës”, vijon raporti.

Në analizën e Pulsit Publik, thuhet se Kosova ka popullsinë më të re në Evropë, pasi 20 për qind e popullsisë vlerësohet të jetë mes 15 dhe 29 vjeç. Rezultatet tregojnë se një numër i madh i të anketuarve apo 48 për qind janë pesimistë për të ardhmen e Kosovës.

Të anketuarit nga grupmosha 25-35 vjeç e konsiderojnë situatën e përgjithshme politike si problemin kryesor në Kosovë.

Pothuajse 60 për qind e të anketuarve raportuan se ka gjasa që të konsiderojnë largimin nga Kosova në tre vitet e ardhshme.

Gjithsej, 48 për qind e të anketuarve mendojnë se Kosova nuk po ecën as drejtimin e duhur e as në atë të gabuar./KultPlus.com

Të ngjajshme