‘Ky rast i dhunimit ka tejkaluar çdo konsideratë’

7 Shkurt, 2019 - 5:17 pm

REAGIM i Këshillit të Nxënësve të Kosovës-KNK karshi dhunës seksuale, ushtruar në nxënësen nga Drenasi.

Këshilli i Nxënësve të Kosovës (KNK)1 përmes këtij reagimi dënon ashpër rastin e shfrytëzimit dhe keqtrajtimit të bashkëmoshatares së tyre 16 vjeçare nga ata që është dashur ta edukojnë e mbrojnë.

Ne si Këshill i Nxënësve të Kosovës – strukturë përfaqësuese e nxënësve të gjitha shkollave të mesme në Kosovë në bashkëpunim me Këshillin Rinor Kosovar (KYC), organizatën nën ombrellën e së cilës funksionojmë konsiderojmë që ngacmimi dhe shfrytëzimi seksual nga ana e mësimdhënësit dhe policit hetues duhet të dënohet, dhe drejtësia të vihet në vend.

Jo rrallë herë nxënësit/et, janë viktima të dhunës qoftë fizike, psikike/emocionale dhe seksuale ushtruar kundrejt nesh nga hisedarë të ndryshëm në institucione ku presim të edukohemi dhe mbrohemi.

Nxënësit janë të shqetësuar dhe të tmerruar nga ky rast dhe jo vetëm. Ky rast ka tejkaluar çdo konsideratë dhe ndjejmë nevojë të ju rikujtojmë që përjetimet e tilla nuk tolerohen.

Andaj ju lutemi dhe ju ftojmë duke pasur gjithmonë në konsideratë ndjeshmërinë e moshës dhe pamundësinë për të u mbrojtur, të ndërmerreni masa dënuese për secilin që cenon sigurinë tonë.

Ne jemi nën përgjegjësinë tuaj, dhe nën këtë përgjegjësi presim të na keni prioritet dhe të mos lejoni ushtrim dhune (seksuale, fizike, psikike). Ju e keni për detyrim të na ofroni fuqi për të reaguar ndaj çdo padrejtësie, e jo frikë për të njohur dhe mbrojtur mirëqenien tonë.

Reagoni sot, sepse nesër mund të jetë shumë vonë!

Të ngjajshme