Shpallen projektet fituese në Art/Kulturë/Trashëgimi për vitin 2018

19 Shkurt, 2018 - 7:41 pm

Thirrja e Ministrisë së Kulturës për projekt-propozimet për vitin 2018 u hap më datë 4 dhjetor 2017 dhe u mbyll më datë 12 janar 2018. Pranë Ministrisë së Kulturës u paraqitën 291 projekt-propozime në art-kulturë dhe trashëgimi kulturore, nga të cilat u miratuan 128 projekte fituese.

Kolegjiumi i përbërë me ekspertë të fushave të artit dhe kulturës, si dhe drejtues të zhvillimit të politikave dhe strategjisë kulturore, vlerësoi fitues projekt-propozimet që përputheshin me kriteret e shpallura në udhëzuesin që shoqëroi thirrjen.

– Kriteret kryesore në të cilin u mbështet vlerësimi ishin: projekte me ide novatore, që garantojnë cilësi dhe profesionalizëm në realizim, qëndrueshmëri dhe vazhdimësi, mundësi për rritjen profesionale të artistit, që sjellin zhvillim dhe gjallërim të skenës artistike e kulturore në Shqipëri, rritje të audiencave, shtrirje gjeografike dhe kohore, që dëshmojnë respektimin e të drejtës së autorit, aftësi për të thithur fonde nga burime të tjera, si dhe që janë të përputhshmëri me prioritetet e Ministrisë së Kulturës: edukimi përmes artit dhe kulturës, përkrahja e të rinjve duke filluar nga potenciali i tyre krijues e deri tek punësimi i tyre, mbështetje dhe zhvillim të turizmit kulturor.

– Kritere specifike për këtë vit ishin gjithashtu mbështetja e projekteve në kuadër të hartimit të kalendarit të aktiviteteve për vitin e Skënderbeut dhe për Vitin e Trashëgimisë Kulturore Europiane.

Projektet e përzgjedhura do të mbështeten në mënyrë të pjesshme nga Ministria e Kulturës.

Njoftojmë se subjektet, projektet e të cilëve janë përzgjedhur për mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës, do të kontaktohen brenda 15 ditëve për të vazhduar me hapat e mëtejshëm.

Lista e plotë e projekteve të renditura sipas kategorive është si më poshtë vijon:

http://www.kultura.gov.al/al/newsroom/njoftime/shpallen-projektet-fituese-ne-art-kulture-trashegimi-per-vitin-2018

Të ngjajshme