MKRS ka hapur konkursin për çmimet që i ndanë në fushën e Artit Pamor

15 Prill, 2021 - 2:00 pm

Me qëllim të zhvillimit, avancimit dhe promovimit të krijimtarisë të artit pamor, dhe në pajtim me Rregulloren NR. 14/2016 për Dhënien Çmimit Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi” dhe Çmimit Vjetor për të Arriturat në Fushën e Artit Pamor, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall konkurs për çmimet që i ndanë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në fushën e Artit Pamor.

Ftohen të interesuarit që të propozojnë kandidatët për Çmimin Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi” dhe Çmimit Vjetor për të arriturat në fushën e Artit Pamor, që u jepen krijuesve të dalluar, të cilët me krijimtarinë e tyre artistike kanë lënë gjurmë të thella në fushën e Artit Pamor.

Çmimi Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi”.

Ky Çmim u ndahet personaliteteve të shquara në fushën e artit pamor për të arriturat profesionale, për ngritjen e vlerave dhe për kontributin e veçantë në avancimin e artit pamor. Çmimi mund të jepet edhe pas vdekjes së autorit.

Laureat të Çmimit mund të jenë të gjithë krijuesit e fushë së artit pamor.
Çmimi mund ti ndahet vetëm shtetasve të Republikë së Kosovës.
Çmimi Vjetor për të Arriturat në Fushën e Artit Pamor
Çmimi vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor u jepet krijuesve të dalluar për të arriturat gjatë vitit paraprak.
Çmimi vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor – jepet për këto gjini:
për pikturë;
për skulpturë;
për grafikë;
për qeramikë;
për vizatim;
për dizajn grafik;
për fotografi artistike;
për video art dhe art konceptual;
për performancë;

Me vlerësimin e Jurisë Profesionale, Çmimi vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor mund t`u jepet dy krijuesve.

Në raste të veçanta, kur vlerësohet se veprat nuk plotësojnë kriteret artistike – profesionale, Juria Profesionale nuk jep Çmim vjetor për kategori përkatëse.

Çmimi mund ti ndahet vetëm shtetasve të Republikë së Kosovës.

Konkurrimi për Çmimin Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi” dhe Çmimit Vjetor për të Arriturat në Fushën e Artit Pamor mund të bëhen përmes propozimeve nga:
Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës;
Galeria Kombëtare e Kosovës;
Fakultet e arteve të universiteteve publike dhe private të Republikës së Kosovës;
Asociacionet  (shoqatat) [profesionale të artit pamor.

Vlerësimin për ndarjen e çmimeve e bënë Juria Profesionale e përbërë nga 3 anëtarë.

Propozimi që bëhet nga institucionet e lartpërmendura duhet të përmbajnë: Arsyetimin me shkrim, CV-in e të nominuarit si dhe materialet  tjera përcjellëse për të nominuarin, nëse janë relevante për çmimin përkatës.

Institucionet nominuese duhet të sjellin foton e veprës në tri (3) kopje dhe jo domosdoshmërish CD-në me incizim, ose ndonjë material tjetër vizual dokumentues.

Propozimi duhet të firmoset nga titullari i institucionit/asociacionit/shoqatës që ka të drejtën e propozimit.

Propozimi me shkrim duhet të  dërgohet jo më larg se 30 ditë nga dita e shpalljes së Konkursit në mediet e shkruara, në Arkivin e MKRS-së, për Departamentin e Kulturës, në Zyrën nr. 022 (Adresa: MKRS, 10.000 Prishtinë, Rruga “Nëna Terezë” nr. 35). / KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme