‘Europa është krijuar nga historia. Amerika është krijuar nga filozofia’

Të ngjajshme