Edukimi i fëmijëve kërkon përkushtim

15 Maj, 2020 - 4:59 pm

Nganjëherë është mirë me kërku ndihmë prej të afërmve, shokëve, fqinjeve, shoqatave. Me parë e cekem se emigrimi ndikon në familje.Ndrrimet e mëdha shkaktojne strese dhe te marrin energji.
Malli per kusherit dhe vendëlindjen te shkaktojne lodhje dhe
plogështi. Prinderit mund te ndihen te pa përkrahur dhe te vetmuar
kur pergjegjesine edukative s munde ta ndajne me të tjerët.
Rutina e zakonshme, ritmi ditore të ndihmon p.sh.familja shkon
me fjetë ne kohen e caktuar, koha e ushqimit është e njejt, detyrat
e fëmijeve në kohën e njejt. Kur anëtarët e familjes mësohen
në ritmin e zakonshëm. Kur jeta është e organizuar dhe situata
konfliktuoze në familje ka më pak,të gjithë ndihen më mirë.
Më herët i kemi cek nevojat e fëmise për gjum.Të rriturve u
nevoitet rreth 8 orë gjumë nate.Gjithashtu edhe fiskultura ndihmon
që prinderit te ndihen më mirë.Eshtë mirë që cdo prindë te kene
disa orë të lira për vetveten, së paku një hërë në javë

Kur na duhet ndihmë jashtë shtepisë,–prej shoqerisë
Utoriteteve instutucionale.Shpesh bisedat me interes te njejte me
te tjeret mund te ju ndihmojne. Ne lagjen ku banon me siguri ka
kopshte per femije apo vendtakime per familje ku mund te shkosh
per pak kohe apo ta lesh femijen..Gjithashtu edhe shoqatat e juaja
ne gjuhe amtare munden te organizojnë veprimtari për prindër
dhe femijë. Kur jeni ne situatë të vështire kerkoni ndihmë prej
autoriteteve për ceshtje sociale si p.sh. ndihmëse për punet e
shtepisë,punët për familje dhe femijë.Nësë jeni familje me shumë
fëmijë apo me një prindë ndihmesa dhe përkrahja prej shoqerisë
është shumë e dobishme.

Nganjëherë hallet,shqetesimet ,përvojat e kaluares ,pagjumesia ju
ngarkojne mendjen,. Edhe oreksi për ushqim mund te ju humbas.
Përqendrimi në punët e familjare ju behet me i veshtirë., e ardhmja
mundë të ju duket e erret dhe pa shpresë,te gjitha punët e njerzit
ju shkaktojne nervoza.Nëse keto ankesa dhe mendime ju zgjasin,
do te ju pengojne ne kryrjen e punëve të përditeshme. Është e
arsyeshme të kërkoni ndihmë të shërbimet mjeksore apo enti
social.Duhet të thërrisni në telefonat e dedikuar për ndihmë. Mjeku mundë të ju ndihmoj me ilace për qetesim. Profesionalistet e tillë ju japin sherbime falas dhe kanë besushmëri të plotë në punën që e bëjnë. Në shumë qytete të Finlandës gjendën vendet për këshillim të emigranteve ku mundë të thirrni dhe te kërkoni keshillime për shumë gjëra.

Kerkesat dhe perkrahja e shoqerise
Shoqerin e Finlandes e quajne shoqeri te mireqenjes, me kete
nenkuptojme kur shoqeria ofron sherbime falas, si sherbimet
shendetsore,shkollimi per femijet sherbimet e kujdesit mental, keshillimore per edukimin e femise. Atyre qe nuk kane mundesi te shkojne ne pune shoqeria e mireqenjes ju ndihmon me te holla. Ne shume vende te botes
sherbime te tilla ka pak dhe njerzit jane te detyrur te mbijetojne
vete ose te kerkojne ndihme prej familjes apo kusherive. Shoqeria
Finlandeze me sheebimet e ndryshme perkujdeset per cdo individ
dhe familje dhe pret qe njerzit dhe familjet te kerkojne perkrahje e
ndihme ne kohen e duhur.Si me lartë e cekem, ndihmë mundë të
kërkohet prej autoriteteve të ndryshme.Nëse ndihma kerkohet me
vonesë problemet rriten dhe bëhen me te vështira për tu zgjidhë.
Qellimi i kësaj fletushke është të ju ndimojë prindërve rreth
edukimit te fëmisë ,që përinderit dhe femijët te kënaqen me familje
në shoqerine e re. Nganjehere pa marre parasysh përpjekjet e
prindërve për edukim ,problemeve s munde t ju ikim.
Prindërit që prej vendit te tyre nuk jane balafaquar me marrjen
e këshillave prej profesionistëve për qeshtje familjare ,kështu
që ngurrojne të kerkojne keshilla dhe ndihmë prej të huajve.
Disa mundë të kenë paragjykime apo përvoja të hidhura me
autoritetet.Kontakti me zyrtaret duhet të mirret si rast i mire për
me kërku ndihmë dhë këshilla kur gjindeni në situatë të veshtirë.
Kur prindërit janë te gatshem me bisedu dhe janë te hapur në
shoqeri atëherë bashkpunimi i autoriteteve dhe ndihmesa e tyre
mundë te jetë me frytedhanese.Mbyllja ne vetevte dhe refuzimii
bashkpunimit krijone te zyrtarët paragjykime.Nese prindërit jane
trajtuar keq prej zyrtareve eshte mire te jeni ne kontakte shoqatat
e tuaja . Pyetni dhe kërkoni ndihmë te, autoritete të cilët i njohin të
drejtat e klienteve.Me butësi dhe duke biseduar gjindet zgjidhija
më e mirë.

Pjesë e shkëputur nga fletushka: “Roli i prindërve në edukimin e femijëve”. /KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme