Festohet me poezi dhe me vargje plot mishërim, sepse çdo ditë është 8 mars

Ky aktivitet u realizua nga Qendra për Art dhe Komunitet-Artpolis për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Grave, duke lexuar për fuqinë e grave dhe fuqizimin e tyre.