Në pritje të PISA-s, MASHT-i dërgon një komunikatë me një mal gabimesh drejtshkrimore

4 Mars, 2018 - 12:31 pm

Kur Kosova u rendit në pozitën e tretë për nga fundi në Programin për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA), ministri i Arsimit i asaj kohe, Arsim Bajrami, pati thënë se rezultatet ishin të papritura dhe se janë duke punuar në përmirësimin e kësaj gjendjeje në arsim.

“Kemi shumë nevojë për të përmirësuar në shumë segmente arsimin, fillimisht për të zënë hapin që të jemi të krahasueshëm me shtetet e rajonit. Por, unë jam i sigurt që në vitin 2018, kur t’i kemi rezultatet e para të punës tonë dy vjeçare, ne do të krahasohemi me shtetet e Bashkimit Evropian”, pati thënë ministri Bajrami.

Mirëpo, ministria që ai dikur udhëhiqte, dje ka lëshuar një komunikatë me një mori gabimesh në drejtshkrim, që ndoshta tregon më së miri se rezultatet edhe këtë vit do të jenë po aq dëshpëruese.

“Komunikat – MAShT : Asnjë studentë nuk do të ketë problem me njohjen e diplomave ndëkombëtarisht”.

Është ky titulli me të cilin MASHT u drejtohet mediave për të treguar se përjashtimi i Kosovës, gjegjësisht Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR), nuk do të ndikojë në njohjen e diplomave ndërkombëtarisht, raporton Koha.net.

Mirëpo, vetëm në titull, MASHT-i ka bërë 3 gabime në drejtshkrim dhe një gabim në shenjë pikësimi.

“Komunikat” në vend të “Komunikatë”, “Asnjë studentë” në vend të “Asnjë student” dhe “ndëkombëtarisht” në vend të “ndërkombëtarisht”, ndërsa, para vendosjes së dy pikave kanë lënë një hapësirë.

“Ministria e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë , garanton se asnjë studentë nuk do të këtë problem me njohjen e diplomave ndërkombëtarisht apo pranim për regjistrim në Universitetet Evropiane dhe se ato do të trajtohen ashtu siq janë trajtuar deri më tash”, thotë MASHT në këtë komunikatë që sërish lëshon gabime në drejtshkrim.

“Ministria e Arsimi…” në vend të “Ministria e Arsimit”, pastaj e kemi një hapësirë para shenjës së pikësimit (presjes), që rregullat e gjuhës shqipe nuk e lejojnë një gjë të tillë. Dhe në fund të kësaj fjalie është fjala “siq” që duhet të jetë “siç”.

“Tendenca për të thënë se diplomat e studentëve tanë nuk do të njihen në Evropë, janë manipulime të ulëta,dashakeqe dhe dëmtojnë imazhin e Universiteteve tona dhe diploamve tona”.

Në fjalinë e dytë të komunikatës së MASHT-it e gjejmë sërish një gabim në shenjat e pikësimit, pasi nuk lihet hapësirë pas presjes, dhe fjalën “diplomave” e shkruan “diploamve”.

“MAShT do të angazhohet fuqishëm që edhe programet e reja të cilat do të akreditohen,të garantojnë cilësi dhe do të kenë të njëjtën rëndësi dhe vlershmëri”, shkruan më tej Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës.

Në këtë paragraf, MASHT përsërit gabimin në shenjë të pikësimit duke mos lënë hapësirë pas presjes, si dhe fjalën “vlefshmëri” e shkruan “vlershmëri”.

“Shqipëria,Mali i Zi dhe Maçedonia nuk janë pjesë e EQAR dhe studentët e tyre nuk e kanë asnjë problem me njohje të diplomave”, shkruan në fjalinë e radhës nga MASHT-i.

E kuptuam tash që zyrtari për informim në MASHT nuk e di rregullin e shenjave të pikësimit, por jo vetëm. “Maqedoninë” e bën “Maçedoni”.

“Ky është edhe një fakt i fuqishëm që demanton manipulimet se diplomat e studentëve tanë nuk do të njihen në EU. Por në asnjë mënyrë ky fakt nuk përmendet për të relativizuar apo zvogëluar rëndësinë që ka EQAR për njohjen vlershmërisë së diplomave tona”, thotë në paragrafin e fundit MASHT-i.

“EU”, nëse nuk e dini është shkurtesa e “European Union”, që në shqip është “Bashkimi Evropian” dhe shkurtesa për të është “BE”. Edhe njëherë fjala “vlefshmëri” kthehet në “vlershmëri”.

“Njëkohësisht MAShT mbetet e përkushtuar që Agjecia e Kosovës për Akreditim të kthehet në EQAR brenda afatit të ankimimit prej 90 ditësh”, përfundon MASHT-i “komunikatin” e saj me një mal gabimesh.

Në këtë paragraf, zyrtari për informim i MASHT-it lë nga dy hapësira pas fjalës, e madje nuk përdor shenjë pikësimi (presje) në fillim të fjalisë, pra pas “Njëkohësisht”. Po ashtu, fjalën “Agjenci” e shkruan “Agjeci”

Kujtojmë se ekspertët e arsimit në vend, patën thënë se ky vlerësim ndërkombëtar që i është bërë nivelit të arsimit në Kosovë, tregon se Kosova nuk ka mundësi të ketë një perspektivë të mirë.

Më 2016, programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën “PISA”, ka radhitur Kosovën në vendin e 68-të në mesin e 72 shteteve, të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi./ KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme