займ на карту онлайн потребительский кредит

Sa shqiptarë e dinë serbishten dhe sa serbë shqipen në Kosovë

23 Shkurt, 2019 - 1:47 pm

Gjuhën shqipe e flasin 5 për qind e serbëve, e kuptojnë pjesërisht 31 për e qind e nuk flasin fare 64 për qind e tyre, ka vlerësuar pas bërjes së një ankete Qendra për iniciativë sociale me përkrahje të Organizatës ndërkombëtare për migrim (IOM) dhe të Ambasadës së Britanisë Madhe në Prishtinë, përcjell portali “danas”.

Nga ana tjetër, rezultate e këtij hulumtimi tregojnë se në përqindje më të madhe dinë serbisht – 18 për qind e flasin, 49 për qind e kuptojnë pjesërisht, 31 për qind nuk e flasin.

Theksohet se vërehet trendi i përkeqësimit të situatës te të rinjtë, dhe kjo sidomos te shqiptarët nga të cilët 96 për qind janë përgjigjur se nuk dinë të flasin serbisht e vetëm 4 për qind e tyre kanë thënë se dinë pjesërisht këtë gjuhë, transmeton Koha.net.

Shqipen dëshirojnë ta dinë 71,3 për qind e serbëve, ndërsa ky trend te të rinjtë pa pakësohet (62 për qind). Serbishten dëshirojnë ta dinë 73 për qind e shqiptarëve, por vetëm 27 për qind e të rinjve.

46 për qind e serbëve thotë ta ketë pasur rastin të flasë shqip, ndërsa 36 për qind e shqiptarëve thonë ta kenë pasur rastin të flasin serbisht. Kontakte me bashkësinë tjetër nuk ka 39 për qind e shqiptarëve dhe 31 për qind e serbëve, ndërsa 41 për qind e serbëve kanë deklaruar se nuk e ka asnjë mik ose të njohur që e flet gjuhën shqipe.

Hulumtimi ka treguar se serbët e shqiptarët e zhvillojnë bisedën në gjuhën serbe në 82 për qind të rasteve, në anglisht 9 për qind, në shqip 7 për qind, ndërsa në gjuhët tjera vetëm 2 për qind.

Në pyetjes se “a jeni për futjen e gjuhës shqipe lëndë zgjedhore”, 34 për qind e serbëve kanë thënë po, ndërsa për futjen e lëndës gjuhë serbe janë 44 për qind e shqiptarëve.

Të ngjajshme