Filharmonia e Kosovës

8 Qershor, 2018 - 12:00 pm

Orkestra Filarmonike e Kosovës u formua në vitin 2000, fillimisht si një ansambël string dhe më vonë si një orkestër e dhomës.

Menjëherë pas krijimit të saj u përballën me probleme financiare. Për shkak të mungesës së interpretuesve nga Kosova, shpesh ishte e nevojshme të ftoheshin interpretues të ftuar nga Maqedonia dhe Shqipëria. Filharmonia e Kosovës ka performuar edhe jashtë Kosovës, në vende të tilla si Japonia, Turqia, Zvicra dhe ka marrë ftesa për të performuar në Shqipëri dhe Bullgari, ndërsa gjithashtu ka bashkëpunuar me Filarmoninë Sllovene. Që nga viti 2006, drejtori i Filarmonisë së Kosovës është Baki Jashari. Filharmonia e Kosovës aktualisht ka 120 anëtarë.

Tel: 038244939
Email: [email protected]
https://www.facebook.com/filharmoniaks/

Të fundit