Prologu ose nëntë plagët e Ucë Malës

22 Mars, 2018 - 9:14 pm

Shkruar nga Jakup Ceraja – (nga Poema Uce Mala)

Të nëntë plagët Uca i mori në zemër
Trupi shëndosh e zemra gjak-
Plagë e parë shigjetë e rrenës
Kur plisi iu hoq fjalës
Së gjuhës qumësht i nënës
Plagë e dytë shtizë e shpifjës
Kur plisi iu hoq këngës
Së gjuhës bukë e nënës
Plagë e tretë shpatë e cytjes
Kur plisi iu hoq frymës
Së gjuhës nektar i nënës
Plagë e katërt thikë e nxitjes
Kur plisi iu hoq besës
Së gjuhës gjak i nanës
Plagë e pestë kamë e hijës
Kur plisi iu hoq shpresës
Së gjuhës djersë e nënës
Plagë e gjashtë pykë e ngecjes
Kur plisi iu hoq premtimit
Të gjuhës buzë e nënës
Plagë e shtatë daltë e mbylljes
Kur plisi iu hoq guximit
Të gjuhës ballë i nënës
Plagë e tetë therrë e strukjes
Kur plisi iu hoq besimit
Të gjuhës cicë e nënës
Plaga e nëntë gjilpërë e frikës
Kur plisi iu hoq synimit
Të gjuhës frymë e nënës.

Të fundit

Të ngjajshme