Festivali ArchiTech po sjell edicionin e tretë

OJQ-ja ‘Youth Are the Real Leaders’ (YARL) dhe Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) po sjellin edicionin e 3-të të Festivalit ArchiTech.

Festivali ArchiTech promovon përfshirjen e të rinjve në (ri)dizajnimin e hapësirave publike dhe planifikimin e nismave hapësinore përmes qasjes së ‘të mësuarit duke bërë’. Ai shërben gjithashtu edhe si medium fuqizues për të rinjtë dhe banorët në përgjithësi, për të ruajtur dhe zhvilluar zonat publike, duke promovuar kështu ndjenjën e bashkëpronësisë dhe ‘përkatësisë’.

ArchiTech nis më 28 prill në ora 17:00 në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”. / KultPlus.com