Kalon në shqyrtimin e parë Projektligji për Arkivat Shtetërore

Sot Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka votuar në parim projektligjin për arkivat shtetërore, një nismë legjislative që synon zhvillimin modern dhe efikas të sistemit arkivor të Kosovës.

Ky dokument i rëndësishëm parasheh rregullat themelore për organizimin, administrimin dhe funksionimin unik të shërbimit arkivor si dhe kompetencat e organeve për krijimin, pranimin ruajtjen, mbrojtjen, përpunimin dhe shfrytëzimin e materialit arkivor të shtetit tonë. / KultPlus.com