ASHA

ASHA është kompani që është e përbërë nga katër degë: Marketing, Dizajn, Produksion dhe Print. Produksioni është një nga degët më të rëndësishme të kompanisë.

ASHA Production është kompani që dëshiron të kontribuoj në rritjen e cilësisë së kinematografisë dhe xhirimit te reklamave, videspoteve, dokumentarëve etj. Produksioni është një nga aspektet biznesore që e bënë të dallohet kompaninë ASHA nga kompanitë e tjera.

Videot përshkruese, filmat, dokumentarët, video spotet, video reklamat pregaditen në mënyrën me profesionale duke fituar publikim, njohje dhe kritika pozitive.

Adresa : Rr. Str. Delvina nr.2 Veternik (2.23 mi) Pristina 10000

Telefoni : +381 38 602 888 +386 49 940 300

Email : [email protected]

Website : www.ashagraphics.com

Facebook : https://www.facebook.com/ashagraphic2/

Instagram : ashaofficial_