Banesa e Sandri Qipros, një ndër banesat më të vjetra në qytetin e Pogradecit

Pasuritë kulturore në të gjithë Shqipërinë vëzhgohen dhe mirëmbahen në mënyrë sistematike nga specialistët e Drejtorive Rajonale të Trashëgimisë Kulturore.

Drejtoria Rajonale e Trashwgimisw Kulturore- Korçë, po kujdeset për kryerjen e ndërhyrjeve restauruese në banesën e Sandri Qipros, e cila përfaqëson një ndër banesat më të vjetra në qytetin e Pogradecit.

Kujdesi, mirëmbajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore është një mision i përbashkët, për t’i përçuar këto pasuri, në mënyrën e duhur, tek brezat e ardhshëm./KultPlus.com