“Ta thuash të vërtetën në kohën e gënjeshtrës, është veprim revolucionar”

“Ta thuash të vërtetën në kohën e gënjeshtrës, është veprim revolucionar”.

“Nëse liria nënkupton diçka, para se gjithash ajo nënkupton të drejtën për të u’a thënë njerëzve atë që ata nuk duan ta dëgjojnë.”

“Esenca e të qenurit njerëzor është mos kërkimi i të përsosurës.”

“Ata nuk e vendosin diktaturën për ta mbrojtur revolucionin; ata e bëjnë revolucionin për ta vendosur diktaturën.”

“Shumë prej tyre do të protestonin, nëse do të mund ti gjenin argumentet e duhura.”

– George Orwell