Anibar fillon udhëtimin e crowdfunding për Kinema ‘Jusuf Gërvalla’

Peja e ka quajtur Kinemanë ‘Jusuf Gërvalla’ me shumë emra që nga ndërtimi i saj në vitin 1995: Filmi, Kino, Bioskop.

‘Jusuf Gërvalla’ ishte qendra e jetës kulturore në Pejë me shfaqje filmike, muzikore dhe shfaqje teatrale, po ashtu edhe si qendër sociale deri në braktisjen e saj të parakohshme, në vitin 1998. Në vitin 2001, me ndihmën e donacioneve të huaja kinemaja u riparua dhe u shtua në Listën e Trashëgimisë Kulturore Kombëtare si një monument historik.

Festivali Ndërkombëtar i Animacionit Anibar, i themeluar në vitin 2009, e bëri kinemanë shtëpi të tij në vitin 2015, pasi që veproi si festivali kyç i qytetit për gjysmë dekade. Komuna e Pejës e nderoi angazhimin e Anibar me dhënien në shfrytëzim të kinemasë për 15 vitet e ardhshme në dhjetor të 2016-tes. Në vitin 2017, Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) e vendosi ndërtesën në procesin e likuidimit, i cili në shumicën e rasteve përfundon në privatizimin dhe shkatërrimin. Qyteti i Pejës u mobilizua në një fushate të mbrojtjes dhe mblodhi 6 000 nënshkrime dhe siguroi mbështetjen e 70 organizatave jo-qeveritare në të gjithë Kosovën për ruajtjen e saj. Anibar dhe komuniteti lokal organizuan aktivitete për të informuar mediat, për të bashkuar qytetarët e Pejës, dhe bëri koordinimin e organizatave të shoqërisë civile, të cilat pezulluan procesin e privatizimit përmes një vendimi të gjykatës.

Anibar ka punuar në rivitalizimin dhe ruajtjen e Kinemasë ‘Jusuf Gërvalla’ dhe rëndësisë së saj kulturore. Duke punuar me komunën dhe organizata të tjera për të siguruar që kinemaja të mbetet qendra kulturore e Pejës, duke organizuar ngjarje kulturore, koncerte dhe shfaqje të filmave.

Hapi i radhës në funksionalizimin e Kinemasë ‘Jusuf Gërvalla’ është t’i rikthehet funksionit kinematografik dhe të vazhdojë të jetë qendër kulturore. Anibar kupton rëndësinë e kinemasë për komunitetin si dhe rëndësinë e ruajtjes së memories kolektive dhe identitetit të kinemasë. Kjo është arsyeja pse Anibar është duke e filluar udhëtimin e tij për crowdfunding nëpërmes Kosova Ideas. Shuma e mbledhur nga fushata do të ndihmojë në renovimin e kinemasë, të cilat do të përfshijnë intervenime infrastrukturale bazike dhe krijimin e një hapësire me përdorim më të mirë dhe funksional. Kjo fushatë mund të sigurojë asistencën e nevojshme që duhet për ta bërë kinemanë një hapësirë të filmit, artit, kulturës dhe shoqërisë civile duke përmirësuar jetën shoqërore dhe kulturore të qytetarëve.

Për më shumë informacion mbi fushatën, qëllimin e saj dhe si të kontribuoni, shikoni linkun:

https://kosovaideas.com/campaign/detail/465