Rrjeti Evropian i Përkthimeve Teatrale – Eurodram, hapë thirrjen për aplikim

Eurodram është rrjet Evropian i Përkthimit Teatror, i cili përdorë gjuhët evropiane, mediterane dhe ato të Azisë Qendrore. Objektiva kryesore e këtij rrjeti është që tu bëjë të ditur profesionistëve të teatrit dhe publikut më të gjerë punën e dramaturgëve, që në masë të madhe mbetet e pa-botuar, duke i kushtuar vëmendje posaçërisht diversitetit gjuhësor.

Për vitin 2018 komitetet gjuhësore janë të ngarkuara që të përzgjedhin drama të përkthyera në shqip nga gjuhët tjera që janë pjesë e Eurodram-it. Dramat duhet të jenë përkthyer në këto dy vitet e fundit.

Aplikimet shpërndahen në mbi 300 lexues, dhe kalojnë në 24 komisione të gjuhës. Tekstet e dorëzuara lexohen nga komisionet, që selektojnë një përzgjedhje të dramave origjinale të shkruara ose të përkthyera në gjuhën e tyre (të shkruara fillimisht në gjuhët e tjera evropiane, aziatike dhe mesdhetare).

Veprat origjinale paraqiten pastaj tek përkthyesit në të gjithë Evropën me qëllim që ato të përkthehen dhe qarkullojnë në sa më shumë gjuhë të jetë e mundur. Përkthimet e dramave u promovohen profesionistëve të teatrit që punojnë në gjuhën e komitetit me qëllim të prodhimit ose publikimit. Shfaqjet e përzgjedhura,nxiten gjithashtu përmes leximeve, ngjarjeve dhe në internet.

Për garën e vitit 2018, Eurodram do të pranojë aplikimet e dramave origjinale bashkëkohore nga dramaturgët të cilët janë banorë ose qytetarë të zonës së gjerë evropiane.

Për të gjithë dramaturgët, shkrimtarët dhe krijuesit që duan të arrijnë një audiencë ndërkombëtare me shfaqjet e tyre, aplikimet e tyre duhet të dërgohen në komisionin përkatës të gjuhës që ata e përdorin.

http://sildav.org/component/content/article/288

Për më shumë informacion rreth kushteve mund të njoftoheni brenda këtij linku:

http://www.sildav.org/eurodram/presentation-a-mode-demploi

Afati i fundit për aplikim është më 31 dhjetor 2017 kurse rezultatet do të shpallen më 15 mars 2018./ KultPlus.com