Fillon procesi i shqyrtimit të gjendjes së arkivave shtetërore të Kosovës

Në kuadër të marrëveshjes ekzistuese të bashkëpunimit në mes të Agjencionit të Arkivit Shtetëror të Kosovës dhe Kryesisë së Arkivave Shtetërore të Turqisë, ekspertë të përgjithshëm nga Turqia dhe Kosova, filluan studimet në teren për ekzaminimin e infrastrukturës së arkivave shtetërore në nivel qendror dhe lokal.

Ky studim kryhet nën kujdesin e Ministrisë së Kulturës, për të shqyrtuar strukturën aktuale të gjendjes së Agjencisë Shtetërore të Arkivave.

Nga ky hulumtim do të prezantohet një raport që do të ndihmoj në shqyrtimin e politikave zhvillimore, në mënyrë që arkivat shtetërore të modernizohen, të bëhen më efektive dhe të përcaktohen punimet prioritare në këtë fushë./ KultPlus.com