Kanë nisur punimet për rehabilitimin e Qafës së Pazarit në Gjirokastër

Ndërhyrjet po kryhen në kuadër të programit “Për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turizmin” dhe parashikojnë rehabilitimin e të gjitha rrjeteve infrastrukturore nëntokësore, si dhe vendosjen e stolave, paneleve informuese, çezmave publike, vendeve për biçikleta, gjelbërim etj.

Programi zbatohet që prej vitit 2017 në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Turizmit, bashkitë Berat, Përmet, Gjirokastër dhe Sarandë, si dhe aktorë të tjerë interesi.

Sipërfaqja që do të trajtohet është 5,290 m2 dhe ndërhyrja do të prekë të gjitha rrjetet infrastrukturore nëntokësore.
Po ashtu për 8 sheshe projekti parashikon mobilim urban me stola druri, panele informuese, çezma publike, vende për biçikleta, etj., si dhe gjelbërim me lule dhe bimë dekorative. / KultPlus.com