Bertrand Russell: Jeta e mirë inspirohet nga dashuria dhe udhëhiqet nga dija

“Dashuria është shumë më tepër se sa dëshira për marrdhënie seksuale; ajo është mjeti kryesor për të ikur nga vetmia e cila i prek meshkujt dhe femrat përgjatë pjesës më të madhe të jetës së tyre.”

“Jeta e mirë inspirohet nga dashuria dhe udhëhiqet nga dija.”

“Shpresat ekstreme janë të lindura nga mjerimet ekstreme.”

“Njerëzit janë të lindur injorantë, jo budallenjë. Ata i bënë budallenjë edukimi.”

“Dehja është vetvrasje e përkoshme.”

“Martesa për gruan është mënyra më e zakonshme e jetesës dhe sasia e përgjithshme e seksit të padëshiruar, e duruar nga gruaja, me shumë gjasë është shumë më e madhe në martesë se sa në prostitucion.”

Pjesë e shkëputur nga vepra “Përse nuk jam një i krishter?”, Bertrand Russell

“Religjioni është i bazuar kryesisht mbi frikën. Pjesërisht është terrori nga e panjohura dhe pjesërisht është dëshira për ndjenjën se e keni një vëlla më të vjetër i cili do i’u qëndrojë pranë sa herë që keni telashe dhe grindje. Frika nga e mistershmja, frika nga mposhtja, frika nga vdekja. Frika është nëna e mizorisë, prandaj nuk është qudi nëse mizoria dhe religjioni ecin dorë për dore. Kjo ndodh sepse frika është bazamenti i këtyre dyjave.

Në këtë botë, ne mund të fillojm ti kuptojnë gjërat ngapak, e ngapak edhe ti zotërojmë me ndihmën e shkencës, e cila rrugën e vetë e ka hapur hap pas hapi, përkundër kundërshtive nga përceptimet e vjetra. Shkenca mund të na ndihmojë ta kapërcejmë këtë frikë me të cilën kanë jetuar shumë gjenerata të njerëzimit. Shkenca mund të na mësojë, dhe mendojë që edhe zemrat tona mund të na mësojnë.

Të mos shikojmë më përreth për mbështetje imagjinare, të mos shpikim më aleat qiellor, por më shumë të orientohemi tek përpjekjet tona këtu posht, ta bëjmë këtë botë një vend të përshtatshëm për të jetuar dhe jo një vend të tillë siç e kanë bërë Kishat përgjatë gjithë këtyre shekujve.”

– Bertrand Russell“Përse nuk jam një i krishter?”