Qendra Multimedia

13 Qershor, 2018 - 3:30 pm

Qendra Multimedia është themeluar në vitin 2002 në Kosovë. Ajo është organizatë e pavarur kulturore e fokusuar në prodhimtari artistike, shkëmbime kulturore ndërkombëtare e publikime nga fusha artit dhe kulturës.

Fokusi kryesor i saj qëndron në dramaturgjinë dhe teatrin bashkëkohor. Qendra prodhon dhe bashkëprodhon aktivitete kulturore për të gjitha moshat dhe aktivitetet e saj kanë shtrirje ndërkombëtare. Shkëmbimet artistike me partnerë ndërkombëtarë janë një element kyç në punën e Qendrës Multimedia.

Qendra është themeluar nga një grup i artistëve të rijnë të cilët kanë synuar që të krijojnë një format alternativ të prodhimtarisë artisitike, të influencojnë politikat kulturore si dhe të përdorin artin për të adresuar çështje të ndjeshme politike e sociale.

Rr. Idriz Gjilani
7/9 – 1, Lagja Dardania
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

[email protected]
+383 38 555 799

https://www.facebook.com/QendraMultimedia/
http://qendra.org/

Të fundit

Të ngjajshme