Ekspertët anglezë dhe shqiptarë studiojnë situatën në Kalanë e Gjirokastrës

7 Prill, 2018 - 5:38 pm

Një monument si Kalaja e Gjirokastrës, ka patur problematika të shumta për shkak të mungesës së projekteve të cilat të mund t’i japin zgjidhje konkrete çarjes së mureve.

Për këtë, institucionet përkatëse dhe ministria e Kulturës kanë ngritur një grup pune të përbërë nga ekspertë ndërinstitucionalë, me qëllimi vlerësimin dhe marrjen e masave të nevojshme për situatën emergjente në Kalanë e Gjirokastrës.

Projekti mbi të cilin po punohet nga ekspertët, do të mund të sigurojë qëndrueshmërinë e strukturës së terrenit mbi të cilin ngrihet Kalaja si dhe qëndrueshmërinë e strukturës së objektit, duke ruajtur vlerat monumentale e kulturore të tij.

Projekti multidisiplinar do të përfshijë studimin gjeologjik dhe inxhinierik, studimin sizmologjik, studimin mjedisor, studimin inxhinierik të strukturës së monumentit dhe studimin arkitektonik për restaurimin e monumentit.n

Puna do të nisë menjëherë me fazën e parë, në të cilën të gjithë grupet e punës, pas një studimi të situatës në terren do të mund të prezantojnë termat e referencës, për të vijuar më tej me fazat e tjera.

Aktualisht në Gjirokastër, ekspertët anglezë nga “ArupGroup”, janë duke realizuar një studim të situatës të cilët shumë shpejt do të publikojnë rezultatet përkatëse.

Të fundit

Të ngjajshme