Qeveria miraton projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës

7 Korrik, 2018 - 9:51 am

Me anë të një komunikate për media, TERMOKISS ka treguar se është arritur një sukses nga Qeveria e ka cila ka miratuar projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës.

Kjo është komunikata në tërësi e TermoKiss.

TERMOKISS konfirmon: Qeveria miraton projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës

Qeveria e Kosovës ka miratuar projektligjin e ri “PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM DHE KËMBIM TË PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS” ku Neni 7, paragrafi 3 cekë se pronat komunale mund të jipen nga komunat për organizatat e shoqërisë civile në periudhë afatshkurtër me qëllim të përmbushjes së interesit të përgjithshëm. Kjo procedurë do të rregullohet me akt nënligjor nga Qeveria, ashtu siç Termokissi ka kërkuar me kampanjën #Mundësipërkrejt. Ky projektligj pritet të miratohet edhe nga Kuvendi i Kosovës dhe më pas të hyjë në fuqi.

Ligji i mëparshëm nuk ofronte mundësi dhe qasje të barabartë për të gjithë personat e interesuar në shfrytëzimin e një prone komunale, meqenëse i vendoste pronat në ankand, ku personat që ofronin çmimin me të lartë e merrnin edhe pronën në shfrytëzim, proces i cili përjashtonte entitetet jo-fitimprurëse. Projektligji është përpiliuar fillimisht nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ndërsa sot është miratuar nga Qeveria e Kosovës. Projektligji dallon nga i kaluari pasiqë përfshinë një proces të veçantë për shoqërine civile, në të cilin kriter kryesor nuk është çmimi më i lartë i ofruar, por interesi i përgjithshëm.

Kampanja jonë #Mundësipërkrejt, ka synuar prej fillimit që të eliminojë shumë prej këtyre pabarazive në shfrytëzimin e këtyre pronave, duke sugjeruar një proces më gjithpërfshirës. Kjo iniciative u mbështet nga ma shumë se 60 organizata jo-qeveritare, gjë që vërtetoi se ka nevojë të madhe për një ligj të tillë. Miratimi i tij nga Qeveria e Kosovës, që merr parasysh edhe entitetet jo-fitimprurese, shënon me sukses hapin e radhës drejtë implementimit të një ligji që ofron qasje të barabartë në prona komunale e publike.

Për më shumë detaje mundeni me vizitu www.mundesiperkrejte.org

Sinqerisht,

Komuniteti Termokiss

Të fundit