QRTK në Prizren, nisë projektin “Edukimi i të rinjve mbi Trashëgiminë Kulturore”

22 Tetor, 2018 - 1:30 pm

Përveç identifikimit, dokumentimit, verifikimit të vlerës dhe gjendjes së trashëgimisë kulturore gjatë procesit të inventarizimit, monitorimit të aseteve të trashëgimisë kulturore, përzgjedhjes dhe propozimit të aseteve për mbrojtje, përfshirjes në intervenime konservuese-restauruese dhe atyre me karakter shpëtimi, sot kemi filluar edhe me ligjëratat për edukimin e të rinjve mbi rëndësinë e trashëgimisë kulturore.

Ligjëratat kanë për qëllim vetëdijesimin e të rinjve mbi vlerat e trashëgimisë kulturore dhe angazhimin e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e kësaj pasurie.

Njëra ndër arsyet kryesore të degradimit dhe humbjes së vlerave të trashëgimisë kulturore është mungesa e informacioneve mbi rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe si rrjedhojë mos angazhimi i qytetarëve në ruajtjen e saj. Të rinjtë i kemi përzgjedhur sepse përfaqësojnë të ardhmen, kështu që vetëdijesimi i tyre mbi rëndësinë dhe vlerat e trashëgimisë kulturore rritë përgjegjësinë e tyre për ruajtjen e saj, si dhe përkujdesjen që të vazhdon të ruhet edhe në të ardhmen dhe t’i përcillet gjeneratave që do të vijnë pas tyre.

Nëpërmjet këtyre ligjëratave do të përpiqemi që t’i ndërgjegjësojmë nxënësit mbi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, sepse ajo është pjesë përbërëse e jona. Trashëgimia kulturore përfaqëson identitetin tonë, historinë tonë, lidhjen tonë me të kaluarën, për më tepër, përfaqëson gjithçka që ne kemi trashëguar nga të parët tanë, të cilat duhet që t’i ruajmë e t’ua përcjellim gjeneratave të ardhshme. Trashëgimia kulturore përfaqëson një vlerë unike për çdo individ në veçanti dhe çdo shoqëri në përgjithësi.

Edukimi dhe formimi i hershëm i të rinjve mbi vlerat e trashëgimisë kulturore është shumë i rëndësishëm, sepse i mëson të kapërcejnë injorancën dhe iluzionet për identitete ekskluzive dhe përçmimin që mund ta kenë për kulturat tjera dhe trashëgiminë e tyre.

Derisa në njërën anë përforcon ndjenjën e krenarisë dhe dashurisë për trashëgiminë e tyre kulturore, në anën tjetër rritë respektin dhe tolerancën ndaj trashëgimisë së komuniteteve tjera. Edukimi në rini ofron perspektivë afatgjate në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe siguron vazhdimin e traditave në kohërat moderne.

Për vitin 2018, ligjëratat do të përfshijnë qytetin e Prizrenit, Regjionin e Hasit dhe të Anadrinisë. Ndërsa për vitin 2019, është paraparë që të përfshihet i gjithë Regjioni i Prizrenit./ KultPlus.com

Të ngjajshme