Shqipëria, pjesë e “Rrugëve Kulturore të Këshillit të Europës”

19 Dhjetor, 2018 - 7:09 pm

Më 22 nëntor 2018, ministrja e Kulturës së Shqipërisë, Mirela Kumbaro kërkoi statusin e Vëzhguesit në Marrëveshjen për Zgjerim të Pjesshëm (EPA) mbi Rrugët Kulturore të Këshillit të Europës.

Sipas nenit 2.3 të Rezolutës 66 së Komitetit të Ministrave (2013) që konfirmon krijimin e EPA-s, Bordi Qeverisës i dha këtë status Shqipërisë për një periudhë njëvjeçare duke filluar nga 1 janari 2019.

EPA mbi Rrugët Kulturore ka sot 32 vende anëtare dhe 33 Rrugë Kulturore të certifikuara.

Programi i Rrugëve Kulturore filloi nga Këshilli i Europës në vitin 1987. Qëllimi i tij ishte të demonstronte, nëpërmjet një udhëtimi nëpër hapësirë dhe kohë, se si trashëgimia e vendeve dhe kulturave të ndryshme të Evropës kontribuon në një trashëgimi kulturore të përbashkët.

Rrugët Kulturore vënë në praktikë parimet themelore të Këshillit të Europës: të drejtat e njeriut, demokracia kulturore, diversiteti kulturor dhe identiteti, dialogu, shkëmbimi i ndërsjellë dhe pasurimi përgjatë kufijve dhe shekujve.

EPA ndihmon në forcimin e dimensionit demokratik të shkëmbimit kulturor dhe turizmit përmes përfshirjes së rrjeteve dhe shoqatave në nivel lokal, autoriteteve lokale dhe rajonale, universiteteve dhe organizatave profesionale. Ai kontribuon në ruajtjen e një trashëgimie të larmishme përmes itinerareve turistike me bazë tema dhe alternativë dhe projekteve kulturore.

EPA për Rrugët Kulturore ndjek udhëzimet e politikës së Këshillit të Evropës, vendos strategjinë e programit dhe çmimin Certifikimi i “Udhëzimit Kulturor të Këshillit të Evropës”. Është e hapur për shtetet anëtare dhe jo anëtare të Këshillit të Evropës që synojnë të ofrojnë mbështetje politike për nismat kombëtare, rajonale dhe lokale për të promovuar kulturën dhe turizmin. / KultPlus.com 

Të ngjajshme