“Eurodram” hapë thirrje për drama të përkthyera

30 Nëntor, 2020 - 12:04 pm

Komiteti Shqiptar i ”Eurodram”, publikon thirrje të hapur për drama të përkthyera në gjuhën shqipe.

Për sezonin 2020 – 2021, komiteteti i gjuhës shqipes është i ngarkuar që të përzgjedhë drama të përkthyera në gjuhën shqipe, nga njërën prej gjuhëve që është pjesë e Eurodram-it. Dramat duhet të jenë përkthyer në këto dy vitet e fundit. Ato mund të jenë të botuara apo të pabotuara, të inskenuara apo jo.

Në këtë vegëz mund gjendet lista e plotë e gjuhëve të reprezentuara në EURODRAM dhe detaje shtesë:

Dramat e përkthyera mund të dorëzohen nga vet dramaturgët, përkthyesit, botuesit, agjentët etj., në këtë e-mail adresë më poshtë, me subjektin: EURODRAM 2021: [email protected]

Propozimet duhet të përfshijnë përkthimin të dramës, biografinë e autorit dhe të përkthyesit, një përmbledhje të shkurtër të dramës si dhe një faqe faktesh (gjuha prej nga është përkthyer drama, numri i karaktereve, referencat për ndonjë shpërblim apo produksionet e mëparshme) si dhe informata shtesë që mund të jenë të rëndësishme.

Përzgjedhja e dramës nga ana e komitetit shqiptar është ftesë për regjisorët, teatrot dhe botuesit vendorë për t’a vënë në skenë apo për t’a botuar dramën. Dramat e përzgjedhura poashtu do të promovohen në rrjetin Eurodram.

Afati i fundit për dorëzimin e dramave është 31 dhjetor 2020. Rezultatet e konkursit do të publikohen me 21 mars 2021.

Eurodram është rrjet Europian i përkthimit teatror, i cili përdorë gjuhët evropiane, mediterane dhe ato të Azisë Qendrore. Rrjeti numëron rreth 300 anëtarë që janë pjesë e rreth 30 komisioneve gjuhësore. Objektiva kryesore e këtij rrjeti është që tua bëjë të ditur profesionistëve të teatrit dhe publikut më të gjerë punën e dramaturgëve dhe të përkthyesve të teatrit, që në masë të madhe mbetet e pa-botuar, duke i kushtuar vëmendje posaçërisht diversitetit gjuhësor. Komiteti shqiptar i EURODRAM-it koordinohet nga Qendra Multimedia në Prishtinë (www.qendra.org) / KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme