Ministria e Kulturës hap thirrjen për aplikimet për Fondin e Përkthimit Letrar në gjuhë të huaj

1 Gusht, 2019 - 9:00 pm

Ministria e Kulturës hap thirrjen për aplikime për Fondin e Përkthimit Letrar nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj.

Përvoja e vitit të kaluar tregoi një hap të rëndësishëm përpara të ndërmarrë nga Ministria e Kulturës për përhapjen e letërsisë jashtë vendit duke mbështetur përkthimin e veprave në gjuhë të ndryshme italisht, greqisht, spanjisht, frëngjisht ose sllovenisht. Ky fond kontribuoi gjithashtu në rritjen e interesit të përkthyesve të huaj dhe shtëpive botuese të huaja për letërsinë shqipe.

Kjo iniciativë synon të mbështesë përkthimin e veprave më të rëndësishme shqiptare në trillime, letërsi, vepra, ese që tashmë kanë një kontratë botuese me shtëpitë botuese të huaja.

Aplikimi është i hapur nga 1 gusht deri me 26 gusht 2019, në orën 16.00.

Procedurat që duhen ndjekur për të aplikuar në këtë fond janë, kërkesa duhet të dorëzohet nga një botues i huaj, i pajisur me licencë për të publikuar përmes përfaqësuesit të tij ligjor.

Gjithashtu botuesi duhet të sigurojë të drejtat e të drejtës së autorit para se të aplikojë ose të paktën të jetë në proces për të siguruar të drejtat e autorit, një proces që duhet të përfundojë deri në afatin e dorëzimit të specifikuar në kontratën e përkthimit.

Botuesi gjithashtu duhet të paraqesë kontratën me përkthyesin, kontrata origjinale duhet të jetë në gjuhën shqipe ose në anglisht. Pas miratimit të mbështetjes financiare, Ministria e Kulturës do të nënshkruajë një kontratë bilaterale me botuesin.

Së fundmi ndihma financiare (e plotë ose e pjesshme) e përkthimit të veprës do të sigurohet nga Ministria e Kulturës dhe do të mbështesë botuesin. Financimi i plotë / i pjesshëm i përkthimit që do të sigurohet nga Ministria e Kulturës e do të transferohet në llogarinë e botuesit.

Të fundit

Të ngjajshme