“Tre persona mund ta mbajnë një sekret, nëse dy prej tyre janë të vdekur”

“Ose shkruaj diçka që i’a vlenë të lexohet, ose bëjë diçka që i’a vlenë shkruhet.”

“Tre persona mund ta mbajnë një sekret, nëse dy prej tyre janë të vdekur.”

“Ata që mund të heqin dorë nga liria esenciale për fitur pak siguri të përkohshme, nuk e meritojnë asnjërën.”

“Birra është dëshmia që Zoti na do dhe dëshiron të na shohë të lumtur.”

“Duke dështuar për tu përgatitur, ju jeni duke u përgatitur për të dështuar.”

“Detyra e parë e çdo qytetari është ta dyshojë autoritetin.”

– Benjamin Franklin