Kolegji Universum hap thirrjen për 83 bursa ndërkombëtare në 34 Universitete në Evropë

Kolegji Universum hap thirrjen për 83 bursa ndërkombëtare në 34 Universitete në 13 shtete në Evropë. Bursat vlejnë për të gjithë studentët e Kolegjit Universum Bachelor & Master. Shkëmbimi semestral do të bëhet në Angli, Danimarke, Belgjikë, Turqi, Spanjë, Portugali, Poloni, Lituani, Latvi, Gjermani, Itali, Finlandë dhe Republiken Çeke.

Kolegji Universum është institucion lider i ndërkombëtarizimit, i vetmi nga Kosova që ka arritur numrin më të madh të marrëveshjeve të financuara nga Komisioni Evropian. Deri tani Kolegji Universum ka arritur marrëveshje me 115 universitete në 26 shtete të Evropës dhe Turqi. 

Deri tani 462 studentë të Kolegjit Universum dhe 105 staf akademik dhe administrativ kanë përfituar nga kjo mundësi. Mëso më shumë https://www.universum-ks.org/bursa-nderkombetare/

Regjistrimet në Kolegjin Universum po vazhdojnë, regjistrimi mund të bëhet edhe online përmes këtij linku https://www.universum-ks.org/sq/apliko/

Ftohen të gjithë studentët e Kolegjit Universum të nivelit Bachelor dhe Master të aplikojnë për shkëmbim semestral në këto universietete:

Për më shumë informata kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum në facebook & instagram.

(Shkrim i sponsorisuar nga Universum)